Pastoor Verkampen en de koffiekan

Blog van Matthijn Buwalda

Pastoor Verkampen zit te wachten tot de mensen binnenkomen. Om hem heen staat een kringetje van tien lege stoelen. Er komt damp uit de koffiekan en de geur vult de kleine ruimte aan de zijkant van de Heilige Joannes de Doperkerk. De oude pastoor – hij is op weg naar de 70 – schuifelt zenuwachtig heen en weer op zijn stoel.

De stapel onderzoeken over het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk wereldwijd is inmiddels hoger dan de koepel van de Sint-Pieter. En toen besloot de kardinaal in een interview ook nog eens met gestrekt been in te gaan tegen een politiek kopstuk. Daarna volgde alsnog een uitnodiging voor een gesprek, maar de schade was al aangericht. Het was mosterd na de maaltijd. Net zoals de reactie van de kerk op het misbruik. Dat je als kerk graag geloof, liefde en vertrouwen wilt herstellen, betekent niet dat je die zaken eerst zelf kapot moet schoppen. Verkampen telt voor de vierde keer hardop de stoelen.

De koffiekan slaat inmiddels minder damp uit. Het is half negen en tegen beter weten in kijkt de oude man of hij wel de juiste datum en tijd in de uitnodiging heeft gezet. Het leek hem een goed idee een avond te organiseren en in gesprek te gaan over hoe de kerk zich aan zoveel onschuld heeft kunnen vergrijpen. Een avond om zijn schaamte daarover onder woorden te brengen, te luisteren, vergeving te vragen en om – als hij zou durven na ruim vijftig jaar – iets te vertellen over wat hijzelf had meegemaakt op het internaat.

Als de kleine wijzer de negen aait, sluit de pastoor de ruimte af. Er is niemand geweest. En Verkampen kan het ze niet kwalijk nemen. De woede is terecht. De pijn die mensen is aangedaan is onverteerbaar, het wantrouwen volkomen begrijpelijk. De pastoor bidt of de God die zelf uit de dood opstond, genadig genoeg wil zijn om de kerk ook uit het door haarzelf gegraven graf te halen. Hij laat een kaarsje branden in de kapel. En de koffie in de kan staat koud te worden op de tafel.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons