Parels in het Bijbelboek Klaagliederen

Geloof, hoop en uitzicht tussen de puinhopen van het leven

“Je moet er even je best voor doen, maar dan levert dit Bijbelboek je parels van geloof, hoop en uitzicht op.” Die ontdekking deed Andries Knevel, EO-presentator en theoloog, bij het bestuderen van het boek Klaagliederen.

“Prachtige teksten staan er in Klaagliederen, maar je moet ze wel een beetje zoeken. Kijk maar naar Klaagliederen 3:22-23: ‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt Uw trouw!’ Of naar vers 25 en 26: ‘Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.’ Het zijn teksten die doen denken aan sommige Psalmen, zoals 145: ‘Genadig en liefdevol is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.’

Favoriete hoofdstuk

Klaagliederen 3 is ook het meest favoriete hoofdstuk van de vijf, als ik tenminste afga op teksten die in meditaties en preken worden geciteerd. Omdat hoofdstuk 3 nogal afsteekt tegen de hoofdstukken 1, 2, 4 en 5, licht het extra fraai op.
In de andere vier hoofdstukken van Klaagliederen wordt vooral – inderdaad – geklaagd. Het zijn heftige teksten, waarin de ondergang van het rijk van Juda in 586 v. Chr. wordt beweend, en waarin – als je goed leest – de Here God voor een deel de schuld krijgt. Bijvoorbeeld in 2:5: ‘De Heer was een vijand voor hen: Hij verwoestte Israël.’ En 4:16: ‘De HEER zelf heeft hen verstrooid, Hij ziet niet langer naar hen om.’

Als je de gedichten in de hoofdstukken 1, 2, 4 en 5 leest, raak je onder de indruk van het enorme leed dat het volk van Juda is aangedaan. Tegelijk mis je ook wel een beetje een besef van ‘schuld’ bij hen. Het is niet voor niets dat ze in de Babylonische ballingschap zijn gevoerd.

Licht in de duisternis

En dan opeens is er dat gedicht in hoofdstuk 3, als een licht in diepe duisternis. Eigenlijk zou je eerst de andere vier gedichten in Klaagliederen moeten lezen. Donker en depressief zijn ze, met nauwelijks enig uitzicht. En dan klinkt het lied: ‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!’

Om dit te zingen is geloof nodig. Heel veel geloof. De schrijver roept de achtergeblevenen in Juda op om te wachten op het heil des Heren. Klaagliederen 3 is een geloofshoofdstuk, zoals er meer hoofdstukken in de Bijbel staan waarin een verlossing wordt geprofeteerd terwijl er nog niets te zien is. Deze teksten geven aan dat zelfs in de diepste duisternis – veroorzaakt door eigen schuld – God niet weg is. En daarom is het klaaggedicht uit dit hoofdstuk tegelijk een hoopvol gedicht. Juist voor mensen die het leven even niet meer zien zitten.

Troostrijke teksten in Klaagliederen

Vergelijk Klaagliederen met een Rembrandt, een spel (was het maar een spel!) van licht en duisternis. Misschien moet ik zeggen: in dit boekje vind je de mens in al zijn naaktheid en God in al Zijn grootheid.
Het is een lied van bemoediging, hoop en geloof, te midden van de puinhopen van het leven. Het zijn troostrijke teksten, zeker als je gebrokenheid ervaart.
Je moet even je best doen, maar dan levert Klaagliederen je parels van geloof, hoop en uitzicht op.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons