'Meer dan de helft Nederlanders niet religieus'

Gereformeerden het vaakst naar de kerk

in Christelijk Nieuws

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevolking aan tot een religieuze groep te behoren, tegenover 54 procent in 2012.

In 2017 was 24 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder rooms-katholiek. Verder was 15 procent protestant: 6 procent gaf aan Nederlands hervormd te zijn, 3 procent gereformeerd en 6 procent zei te behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Opmerkelijk is dat een relatief grote groep protestanten zich rekent tot gereformeerd of Nederlands hervormd, terwijl deze groepen in 2004 samengingen in de PKN.

Vijf procent noemt zichzelf moslim en 6 procent geeft aan tot een ‘andere’ religieuze groep te behoren, zoals het jodendom of het boeddhisme.

Daling kerkbezoek

Het kerkbezoek is in de loop van de tijd teruggelopen, al gaat de daling de laatste jaren niet meer zo snel. Ging in 1971 nog 37 procent van de bevolking regelmatig (minstens één keer per maand) naar een religieuze dienst, in 2012 was dit gedaald tot 17 procent en in 2017 is de kerkgang verder gezakt naar 16 procent.
Ruim drie kwart van de bevolking (78 procent) ging zelden of nooit naar een religieuze dienst.

De lichte daling van de kerkgang is vooral te zien onder katholieken. Bij protestanten en moslims is het bezoek aan de kerk of de moskee niet afgenomen.

Gereformeerden en vrouwen het kerkelijkst

Van de PKN'ers gaat 60 procent geregeld naar de kerk. De gereformeerden zijn de trouwste kerkbezoekers, van hen gaat 70 procent regelmatig. Van de moslims brengt 42 procent minstens één keer per maand een bezoek aan een moskee.

Vrouwen zijn kerkelijker dan mannen: van de vrouwen gaat 17 procent regelmatig naar een dienst, van de mannen 14 procent. Veruit het minst religieus betrokken zijn jongeren van 18 tot 25 jaar en academici. Een op de drie jongeren behoort tot een religieuze groepering. Van deze jongeren gaf 13 procent vorig jaar aan regelmatig naar een religieuze dienst te gaan. Van de academici behoort 37 procent tot een religieuze groep en kerkt 12 procent regelmatig.
Van de groep met uitsluitend basisonderwijs behoort 64 procent tot een religieuze groep, 20 procent kerkt regelmatig.

Ouderen zijn het meest religieus en betrokken. Van de 75-plussers zegt 71 procent godsdienstig te zijn, 34 procent bezoekt regelmatig een dienst.

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons