Johannes mocht de wereld vanuit hemels perspectief bekijken

De Bijbl Open met dominee Arie van der Veer

Er gebeurt van alles in deze wereld. Van sommige dingen begrijpen we waarom ze gebeuren. Maar ook van heel veel dingen niet. Talloze gebeurtenissen lijken in onze ogen totaal zinloos. Soms lijkt het zelfs dat het kwaad in deze wereld gaat winnen.

Maar ook in ons eigen leven kan het een chaos zijn. We geloven dat God ons leven leidt. We geloven dat Hij ook een plan heeft met ons leven. Toch blijven heel veel zaken onduidelijk: ‘Waarom overkwam ons dat? Waarom moest hij/zij sterven? Waarom?’

Waarom al die ellende?

Zo moet het ook bij de christenen in de tijd van de apostel Johannes geweest zijn. Christenen werden wereldwijd vervolgd, vermoord. Het land Israël was door de Romeinen verwoest. De stad Jeruzalem bestond na 70 na Christus niet meer. Vele apostelen hadden hun getuigenis met de dood moeten bekopen. Waarom?

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ (Openbaring 4:1)

Een open deur

Let op wat de hemel gaat doen! In een volgend visioen klinkt opnieuw die geweldige stem. Johannes werd uitgenodigd in de hemel te komen. Er stond een deur naar de hemel open. De stem riep hem toe: ‘Kom naar boven.’

Zo worden dingen duidelijk

Dat zijn heel belangrijke woorden. Ze zeggen weleens dat je de dingen in hun perspectief moet leren zien, als je een goed en eerlijk oordeel wilt geven. Waarom is iemand zo geworden? Wat was de aanleiding? Hoe waren de omstandigheden? Als je iets vanuit een ander perspectief bekijkt, kan er veel duidelijk worden.

Hemels perspectief

Een mooi voorbeeld is een doolhof. Wat kun je daarin dwalen. De uitgang is onmogelijk te vinden. Maar stel dat er zich midden in het doolhof een toren bevindt en dat een van je vrienden daar bovenop staat. Hij heeft het overzicht. Met een megafoon roept hij of je links of rechts moet gaan. Je zult zien dat je er dan snel uit bent.

Jezus riep: ‘Kom naar boven!’ Johannes mag de dingen die gebeuren, bekijken vanuit hemels perspectief. Als je ‘van boven’ naar de aarde zou kunnen kijken, zouden heel veel dingen er anders uitzien. Waarom hebben we zoveel vragen? Omdat we alles alleen maar vanaf de aarde beleven en bekijken.

Een ander gezichtspunt

Johannes wordt uitgenodigd om het leven op aarde van ‘Bovenaf’ te komen bezien. Zoals bij dat doolhof vanaf die toren. Maar dat is het enige niet. Hij kijkt straks niet alleen boven de ruimte, maar ook boven de tijd. God zal hem niet alleen het heden en het verleden openbaren, maar ook de toekomst.

Waarom is de geschiedenis zo verlopen? Wat is er nu aan de hand? Wat gaat er gebeuren?

‘Kom naar Boven.’ Het wordt heel spannend. Johannes mag tijdens zijn leven de hemel binnengaan!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons