Een briefje uit de hemel voor kerken in Klein-Azië

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

We krijgen geen briefje uit de hemel. Dat zeggen de mensen weleens. Een briefje als je voor een moeilijke beslissing staat, of als je rondloopt met vragen waarop je geen antwoord hebt. Of als je het niet langer volhoudt. Maar het gebeurt niet. Tenminste, niet op die manier.

Op internet circuleert een brief die mensen hebben samengesteld aan de hand van teksten uit de Bijbel. Omdat er alleen woorden van God in staan, staat die brief bekend als een ‘brief van God’. Het begin luidt zo: ‘Een brief voor jou, Mijn kind, ook al ken je Mij misschien niet. Ik ken jou door en door (Psalm 139:1). Ik weet het als je zit of staat (Psalm 139:2). Of je op weg gaat of uitrust, Ik merk het, al je wegen zijn Mij vertrouwd (Psalm 139:3). Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld (Matteüs 10:29-31). Want je werd als mijn evenbeeld gemaakt (Genesis 1:27). Zonder Mij kun je niets doen (Johannes 15:5). …’

En schrijf aan de engel te ... (Openbaring 2:1)

Briefje uit de hemel

Deze brief staat vol bemoedigingen. Dat was wel even anders, toen de gemeenten in Klein-Azië in de tijd van Johannes een echte brief uit de hemel kregen. De apostel Johannes had die brieven geschreven. Ze waren vanuit de hemel gedicteerd door Jezus. In elke brief stonden niet alleen geweldige bemoedigingen, maar ook vermaningen. Jezus schreef wat Hij goed vond in deze gemeenten, maar ook wat voor verbetering vatbaar was.

Een briefje uit de hemel. Bedoelen we zo’n briefje? Zou jij hem willen krijgen? Het zou wel heel spannend zijn. Nog spannender dan de uitslag van een CT-scan. Wie zoiets heeft meegemaakt, weet hoe spannend dat is. Wat zal de uitslag zijn? En is er nog iets aan te doen?

De Bijbel als brief

Een briefje uit de hemel. Het zal niet met de post komen. Toch krijgt elk mens nog altijd zo’n brief, als hij de Bijbel leest. Die was er in de tijd van de zeven gemeenten nog niet. De Bijbel is een eerlijke brief, waarin zowel bemoedigingen als vermaningen staan.

Jezus schreef eerlijke brieven

Je kunt een brief met zo’n uitslag alleen aan als je weet dat er ‘iets’ aan te doen valt. Dat was absoluut het geval in de brieven aan de gemeenten van Klein-Azië. Jezus schreef brieven. Eerlijke brieven. Maar Hij gaf ook aan wat de uitweg, de oplossing was. Zo is God. Hij zal nooit zeggen: ‘Er is niets meer aan te doen.’

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons