Zo trekt deze kerk steeds meer buitenstaanders

‘Wij zijn niet bang nieuwe dingen te proberen’

in Geloven

PKN-gemeente 'De Lichtbron' nam een aantal jaar geleden het besluit om voor buitenstaanders een gastvrije kerk te zijn. Een koerswijziging volgde. Deze had effect, maar stelt de kerk ook voor nieuwe uitdagingen.

“Toen er in Wateringen een nieuwe wijk gebouwd werd met veel nieuwbouwwoningen, het Wateringse veld, realiseerden de protestantse kerken van Wateringen zich dat er daar helemaal geen kerk zou komen,” vertelt dominee Jantine Veenhof. “Daarom startten wij in samenwerking met de PKN en IZB een pioniersplek. Gemeenteleden zagen in dat je ook op een andere manier nieuwe mensen kunt verwelkomen, en dat je op andere wijze kun je kerk zijn. Toen is het begrip gegroeid dat je veel mensen kunt bereiken door relaties aan te gaan.

Ik denk dat ik daardoor in 2012 ben beroepen als predikant met een missionaire opdracht. Het is heel bijzonder dat een gemeente die al lang bestaat en gewoon kerk is op zondag, naar nieuwe wegen zoekt om mensen te bereiken. Dat is natuurlijk anders wanneer je vanuit het niets start, dan wanneer je vanuit een bestaande situatie op een andere manier kerk wilt zijn.

Draagvlak binnen de kerk

Toen ik hier net begon als predikant, heb ik eerst alle jonge gezinnen bezocht die op dat moment nog in de kerk waren, maar die toch ook een beetje afhaakten. Ik stelde hun de vraag wat zij voor zichzelf en voor hun kinderen wilden, en of zij bereid waren daaraan mee te werken. Daar is een aantal initiatieven uit ontstaan, zoals een kinderclub voor de buurt. Ik ben dus eerst bij de kerkleden zelf te rade gegaan.”

Prioriteiten bepalen

Door het groepswerk dat ontstond, moest Jantine op gegeven moment een aantal taken loslaten. “Dat betekende bijvoorbeeld dat ik niet meer elk jaar alle mensen van 80 jaar en ouder kon bezoeken als ze jarig waren. Meer van dit soort keuzes moesten gemaakt worden en de kerkenraad dacht daarin mee. Dat is heel bijzonder.

Focus verleggen

Ik denk wel dat je een andere focus krijgt als gemeente: je probeert toch wat minder alleen voor jezelf kerk te zijn en richt je meer op wereld om je heen. Dan kunnen er makkelijker buitenstaanders bij groepen aanschuiven, zonder dat ze meteen bij jouw 'heilige momenten' komen, zoals in de dienst op zondag.

Nieuwe dingen uitproberen

We hebben altijd vanuit het principe gewerkt dat we nieuwe dingen proberen. Lukt iets niet, dan kun je er altijd weer mee stoppen. Daar ben ik zelf niet zo bang voor. Die instelling zorgt ervoor dat je blij bent als er mensen op activiteiten afkomen en niet zo teleurgesteld bent als iets niet zo goed werkt, of als iets een beetje uitgewerkt is.

Veranderingen veroorzaken een spanningsveld

Het is een heel leerproces te realiseren dat er nu soms andere mensen in de kerk komen, met hun eigen behoeften. De groep twintigers tot dertigers beschouwt bijvoorbeeld hun vrijdagavond – eens in de zoveel tijd – ook als kerk. Dat beteken dat een bepaalde groep die altijd op zondagochtend komt, een aantal anderen kerkgangers niet ontmoet. Dat levert een spanningsveld op. waar ik zelf nog niet helemaal uit ben. Hoe verbind je dat met elkaar? Moet dat? Kun je op deze netwerkachtige manier kerk zijn? Dat zijn wel de vragen van de toekomst.”

Binnenkort start Jantine als predikant van een PKN-gemeente in ’s-Gravenhage. De ontwikkelingen in Wateringen gaan gewoon door.

Tips uit de praktijk

  • Inventariseer de behoeftes van afhakende gemeenteleden en betrek hen bij het veranderingsproces.
  • Richt je als kerk vooral op de mensen die nog weinig met de kerk hebben.
  • Heb de moed nieuwe dingen uit te proberen om mensen bij de kerk te betrekken.
  • Stop met activiteiten die niet goed van de grond komen of die hun beste tijd gehad hebben.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons