Woord en Daad-projectleider over het Bijbelboek Habakuk

‘Je mag God vragen over onrecht stellen'

Nienke Boone (26) werkt als projectleider bewustwording bij Woord en Daad. Ze zet zich in voor een rechtvaardige wereld. Het Bijbelboek Habakuk laat haar zien dat je je boosheid over onrecht gewoon tegen God mag uitspreken.

“Habakuk is echt een fantastisch boek en het is ook nog eens lekker kort. Om het te begrijpen, moet je wel iets meer van de context weten waarin de profeet leeft. Een slechte koning heeft de macht in Israël. Hij rooft, doodt, en buit mensen uit. Daarom stuurt God de Babyloniërs op Zijn volk af. Zij zijn nóg erger. Ze gebruiken geweld en het volk lijdt onder hun onderdrukking. Habakuk vraagt aan God hoe dit kan.

God antwoordt Habakuk

Het is een vraag die ik herken. Ik ben opgegroeid met het idee dat God goed is, dat Hij trouw is aan Zijn verbond, maar toch kom ik zo veel onrecht tegen. Op dit moment werkt Woord en Daad aan een project om kindslaven in Haïti een betere toekomst te geven. Deze arme plattelandskinderen gaan naar de grote stad in de hoop op goed onderwijs en een beter leven bij rijke families. Ze worden daar echter uitgebuit en als slaaf aan het werk gezet. Terwijl ik dat onrecht zie, komen er allerlei vragen bij me op. Maar kun je daar God op bevragen? Habakuk doet het gewoon. Hij vraagt heel direct: ‘Hoelang moet ik nog om hulp roepen terwijl U niet luistert?’ en: ‘Waarom moet ik zo veel ellende meemaken?’ Deze directe manier van vragen maakt God niet boos; Habakuk krijgt antwoorden.

Godsbeelden

Of mijn Godsbeeld door het lezen van Habakuk is veranderd? Ik zie Hem vaak als de goede Herder. Habakuk toont Hem als een heilige God die komt met bliksemstralen. Een God voor wie hij beeft. Maar dit beeld zegt me ook dat Hij machtig genoeg is om recht te doen en dat het slecht afloopt met mensen die zich bewust tegen Hem verzetten en opzettelijk kwaad doen.

Vertrouwen en uitschreeuwen

Habakuk heeft een groot geloof in God. Hij wacht op Hem, hij weet dat God recht zal doen. De profeet verwoordt dat mooi in vers 17 en 18 van hoofdstuk 3: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, (...) toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die Mij redt.’

Van de zogenaamde kleine profeten is Micha de bekendste, vanwege de Michacampagne die gebaseerd is op Micha 6:8. Deze verzen vormen een mooie basis voor een Habakukcampagne. Het uitschreeuwen naar God én voor Hem juichen – Habakuk leert het me allebei.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons