Wat betekent het dat onze hulp 'van boven' komt?

De '90 seconden' van dominee Baardmans

“Ook deze week komt onze hulp van boven”, hoor je vaak in de kerk. Moet je daar zelf iets voor doen? Hoe werkt dat dan concreet?

Een van de mooiste dingen in het geloof die je regelmatig hoort in de kerk, is dat je er met God niet alleen voor staat. Maar hoe werkt dat dan concreet, hulp van boven? Als mens blijf je verantwoordelijkheden houden. Dingen die van je verwacht worden. Hulp van boven betekent volgens mij niet dat God je mailbox leegmaakt of dat Hij de kinderen naar school brengt. Maar wat betekent het dan wél?

Hulp van boven

God wil ons rust en vrede geven. Daar begint het mee. In Hebreeën 4 staat een belangrijke sleutel. Daar gaat het over een land van rust dat ons beloofd is. In vers 11 staat: “Laat ons haast maken, om in die rust binnen te komen”

Een tegenstelling?

Het lijkt een tegenstelling. Haast maken om in de rust binnen te komen, is als ruzie maken om het gezellig te hebben. Toch zit het hem hierin: de enige echte inspanning die God van ons vraagt, is om, als het ware, niet in het land van onrust of in het land van chaos te leven. Alsof Hij er niet is. Je kunt dat gemakkelijk vergeten als het leven met drukte en losse eindjes zich aandient. Laat ons daarom haast maken, om die rust binnen te komen. Fijne week!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons