Is het eng dat 'Mijn Strijd’ een bestseller is?

‘Zet voortdurend kanttekeningen bij dit boek’

in Mediatips

Het boek ‘Mijn Strijd’ is nog maar een paar weken in de boekhandel te koop, en staat – tot schrik van de Joodse gemeenschap – inmiddels op de derde plaats van de bestseller top 60. Vooral onder oudere Joden leidt deze nieuwe, Nederlandse editie van Hitlers 'Mein Kampf' tot onrust.

“Voor de oudere generatie Joden is het een grote schok dit boek te zien liggen wanneer zij een boekhandel binnenlopen,” vertelt historicus en onderzoeker Bart Wallet in EO-Live. Hij wijst erop dat Mijn strijd tot de moord op veel familieleden van deze mensen geleid. “Dat is heel confronterend en schokkend. Het leidt, zeker bij de ouderen, tot onrust.” Jongeren uit de Joodse gemeenschap staan er wat ontspannener in. Dat komt volgens Wallet door de waarschuwingen en verklarende aantekeningen in deze editie. Hij noemt dit ‘begeleide confrontatie’.

Is het eng dat 'Mijn strijd' zo’n bestseller is?
“Dat kan. We weten dat er nog steeds mensen zijn die zich door dit gedachtengoed laten inspireren. Toch zullen zij niet zo’n dik, onleesbaar boek pakken. Websites die deze boodschap in jip-en-janneketaal verkondigen, zijn een groter gevaar. Dit boek is een editie waarin wetenschappelijke uitleg wordt geboden. Maar ik ben het ermee eens dat de belangstelling die voor dit denken blijft bestaan, een potentieel gevaar is.”

Is het boek ondergronds verkrijgbaar geweest?
“In de Tweede Wereldoorlog was er een Nederlandse editie. De Duitse versie is voortdurend online beschikbaar geweest op websites waar je liever niet komt. Als je maar even zoekt, kun je zo een pdf'je downloaden met de tekst.”

Hoe verklaar je de enorme vraag naar dit boek?
“Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het heel lang een verboden boek is geweest. Alles wat verboden is geweest, trekt. Dat zie je hier ook. Veel mensen beseffen dat het boek een enorme impact op de wereldgeschiedenis heeft gehad. Dat is een ander aspect. Als je er iets van de ideeën wilt begrijpen die tot die vreselijke Tweede Wereldoorlog hebben geleid, kom je met dit boek wel bij de bron uit.“

Wat moeten we hiermee?
“Ik denk dat onze aandacht niet tot die ‘begeleide confrontatie’ van dit boek beperkt moet blijven. Je kunt zeggen: ‘Oké, dit boek ligt er nu, laten we daar vervolgens ook op een verstandige manier mee omgaan.’ Binnen het onderwijs, maar ook in media moeten er voortdurend kanttekeningen bij dit boek geplaatst worden. Het mag niet geïsoleerd worden van de vreselijke gevolgen die er uiteindelijk uit voortgekomen zijn. Als dat wel gebeurt, zijn de rapen gaar.”

Bart Wallet (1977) studeerde geschiedenis en Hebreeuws, Aramees en joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 (HDC) aan de Vrije Universiteit. Wallet publiceerde diverse boeken en artikelen op het terrein van Joodse geschiedenis en religiegeschiedenis. Bartwallet.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons