God is dichtbij, vergeet dat niet!

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

In een hartstochtelijk pleidooi neemt Mozes afscheid van het volk. Hij roept hen op God trouw te blijven, ook in het nieuwe land Kanaän. Mozes had daar een sterk argument voor: God is dichtbij!

‘Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen?’ (Deuteronomium 4:7)

Het is bijzonder

Het volk heeft dat in de woestijn op een heel bijzondere manier mogen ervaren. God is niet ver weg, zoals andere volken beweren. God is juist heel dichtbij! Daar kijk je nu misschien niet van op. Maar besef je werkelijk hoe bijzonder het is dat God heel dichtbij is?

Door de zondeval ontstond er verwijdering tussen de mens en God. Toch bleef de overtuiging bij de mens leven dat er een God was. Elk volk gaf daar zijn eigen invulling aan. Israël zou later in het nieuwe land kennismaken met de verering van allerlei goden.

Alleen God is dichtbij

Maar er was geen god, die zo dichtbij was als hun God. De andere volken zouden claimen dat hun god de ware God was en elk volk had daar zijn eigen beeld bij. Maar in de woestijn hadden zij, als bevoorrecht, uitverkoren volk, mogen horen en ervaren dat hun God de Schepper is van hemel en aarde. Ze hadden bij de berg Sinaï Zijn stem gehoord. God had Zijn wetten aan hen gegeven. Er was op Gods bevel een huis in de woestijn voor Hem gebouwd. Dit mochten ze nooit vergeten. Want wat zou de verleiding straks groot zijn in dat nieuwe land. Op elke heuvel zou wel een altaar voor een onbekende god te vinden zijn. Hoe anders was hun God.

Jezus kwam nog dichterbij

Onthoud dat Mozes het volk voorhield dat er geen andere God bestaat die zo dichtbij is. Hij hoort ons als we roepen. Hij heeft ons uit Egypte geleid. God is geen onbereikbare God. Hij wil juist wonen onder Zijn volk. Door de offers is er een weg tot Hem. Hij woont onder ons. Dat mochten de Israëlieten nooit vergeten. God is nabij. Het is van groot belang dat we dat goed onthouden. Er is geen God die zo dichtbij komt als onze God. In Jezus Christus is Hij nog dichterbij gekomen. Sterker nog, Hij wil zelfs wonen in ons hart.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons