‘Asielzoekers die christenen bedreigen geen verblijfsstatus geven’

VVD: 'De verhalen van bedreigingen zijn er'

Afgelopen week werd in Amsterdam gesproken over de bedreigingen van christenen met een moslimachtergrond. VVD en CDA hebben vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders. Maar de antwoorden stellen de vragenstellers niet gerust. De VVD roept het kabinet op om asielzoekers die bedreigingen doen, geen status te geven.

De gemeenteraadsleden Marianne Poot (VVD) en Diederik Boomsma (CDA) schreven eerder dit jaar een brief waarin ze het stadsbestuur vroegen of men op de hoogte was van de bedreiging en intimidatie van christenen met een islamitische achtergrond. De vragen zijn inmiddels van een antwoord voorzien. Donderdag debatteert de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad verder over de problematiek.

Een interview met Marianne Poot.
 
Waarom hebben de VVD en het CDA vragen gesteld?
Marianne Poot: “We zijn altijd alert op discriminatie en bedreigingen bij AZC's en andere opvanglocaties. De evangelische voorganger Joel Boertjens vertelde ons dat moslims die christen worden veel te maken hebben met pesterijen, discriminatie en bedreigingen. Hij kwam dat tegen in zijn eigen kerk en in opvanglocaties in Amsterdam. Zulke dingen mogen absoluut niet gebeuren. Je moet in Amsterdam en heel Nederland kunnen zijn wie je bent. Je moet kunnen houden van wie je wilt en geloven in wie je wilt. Als je het ene geloof inwisselt voor een ander, moet je gevrijwaard zijn van vernederingen.”

Wat vindt u van de antwoorden van het stadsbestuur?
“Die stellen me niet gerust. Ze geven blijk van het feit dat het probleem niet in kaart is. Het antwoord is dat er geen signalen bekend zijn en dat er geen onderzoek naar gedaan is. Maar de verhalen van bedreigingen zijn er. Het probleem moet dus in kaart gebracht geworden. Ik ga er overigens van uit dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De antwoorden zijn gegeven door onze vorige, waarnemend burgemeester (Jozias van Aartsen, red.). Maar onze nieuwe burgemeester Halsema zei bij haar aantreden nadrukkelijk dat iedereen moet kunnen geloven wat hij wil. Ik ga er dus van uit dat er onder deze burgemeester wél onderzoek naar de problemen zal worden gedaan."

'Het is niet makkelijk om te vertellen dat je bedreigd wordt'

Het stadsbestuur stelt in zijn brief dat men het beeld niet herkent. Navraag bij onder meer asielzoekerscentra en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers levert geen informatie op over bedreigingen van christenen door moslims.
“Een van de grote problemen is de aangiftebereidheid. Het is niet makkelijk om te vertellen dat je bedreigd wordt. Deze mensen zijn juist vanwege hun geloof hun land ontvlucht, of worden vanwege hun geloof in Nederland bedreigd. Dat maakt het moeilijk om het aan anderen te vertellen. Ik vraag me af of de politie voldoende feeling heeft met dit thema en of ze voldoende instrumenten in handen heeft om deze problemen op te sporen.”

Wat moet er volgens u gebeuren?
“We moeten ervoor zorgen dat deze mensen zich veilig voelen om dit te melden. En: de melders moeten het idee hebben dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Kortom, de meldingsbereidheid moet omhoog. De app 'Meld discriminatie nu' is goed, maar ik denk dat die niet voldoende is. Er moet nadrukkelijker bekendgemaakt worden dat mensen deze vormen van discriminatie kunnen melden. Het is echt van belang dat ze dat doen.”

'Deze bedreigingen spelen niet alleen in Amsterdam'

Op welke manier kunnen de daders van discriminatie tegen christenen met een moslimachtergrond gestraft worden?
“Discriminatie is sowieso een strafbaar feit. Als deze bedreigingen en intimidaties van christenen met een moslimachtergrond voorkomen op opvanglocaties, vind ik dat de asielzoekers die zich hieraan schuldig maken geen status mogen krijgen. Als je op zoek bent naar vrijheid, maar anderen de vrijheid ontneemt, heb je hier niets te zoeken.”

Moet de landelijke overheid ook aandacht geven aan deze problematiek?
“Absoluut! Want deze bedreigingen spelen niet alleen in Amsterdam. Het kabinet zou deze intimidaties in kaart moeten brengen. Bovendien moet de regering de status ontzeggen van mensen die zich aan deze vormen van discriminatie schuldig maken.”

Ook de ChristenUnie wil 'grondig onderzoek'
De ChristenUnie had op het moment dat de brief verstuurd werd nog geen raadszetel. Inmiddels heeft de partij een zetel. Duoraadslid Gerjan van den Heuvel roept de burgemeester op in gesprek te gaan met kerken en hen te ondersteunen wanneer zij aan de bel trekken in plaats van de problemen te ontkennen. Ook wil hij dat de burgemeester een grondig onderzoek gaat doen naar de hoeveelheid bedreigingen, intimidaties, pesterijen en geweldsdelicten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons