Wat te doen bij verstopping?

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Heb je ooit een verstopping in je waterleiding gehad? Dat is knap lastig. Soms moet je er een loodgieter bijhalen om de zaak weer te ontstoppen. Wat een genot als je weer stromend water hebt!

Niet iedereen zal blij zijn met het volgende voorbeeld, maar ik vind het wel een machtig gezicht, wanneer een polder onder water wordt gezet. Er wordt een doorbraak geforceerd en vervolgens stroomt het water naar binnen. In korte tijd staat alles onder water.

Als het hart verstopt zit

Paulus schrijft in Efeziërs 3:19 over het volstromen van het hart van een mens. Er zat dus blijkbaar eerst ‘een verstopping’. Datgene, wat God wilde geven, bereikte de mens(en) niet. God wil heel veel geven. Er wordt gesproken over Gods volkomenheid.

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, ….opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’  (Efeziërs 3:16+19b)

Je kunt een hele boom opzetten over wat dat allemaal inhoudt. Maar je kunt er het best de brief van de Efeziërs bij pakken. In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd wat God ons in Christus allemaal heeft gegeven: een reeks geestelijke schatten. Schatten als vergeving, verlossing, de gave van Gods Geest en nog veel meer. Daar kom je de uitdrukking ‘de volheid van Christus’ tegen. Het is de volheid die de gemeente van Efeze door het geloof heeft ontvangen.

Barrières die voor verstopping zorgen

Wat in hoofdstuk 1 als ‘gegeven’ wordt beschouwd, wordt in Efeziërs 3:16-19b als een proces beschreven. Dat proces, de weg naar het hart, kan blijkbaar stagneren. Want Paulus bidt: ‘opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’.

Het is mogelijk dat je de schatten van Christus wel in je hoofd hebt, maar niet in je hart. Dat je wel weet hebt van Gods liefde, maar die niet ervaart. Je hart is geblokkeerd. Er zijn barrières. Het kunnen zelfs muren zijn.

De weg naar Gods schatten kan door veel verschillende zaken worden geblokkeerd. In de gemeente van Efeze was dat ook het geval. De tegenstellingen tussen christenen uit de Joden en uit de heidenen vormden bijvoorbeeld een blokkade.  In ons persoonlijk leven kan ook van alles aan de hand zijn. Pijn, verdriet, twijfel en onzekerheid kunnen blokkades zijn. Niet beleden zonden. Noem maar op. Je weet het zelf vast het beste!

De oplossing voor verstoppingen

Verstoppingen. Barrières. Muren. Je bent rijk, maar leeft door die blokkades in armoede. Paulus weet maar één oplossing. Er is er maar één die dit kan verhelpen en dat is Gods Geest. Gods Geest als de kracht die de grootste barrières afbreekt en de hardste harten verzacht. Niet voor niets wordt hier een woord gebruikt dat wij kennen als dynamiet.

Hij bidt ervoor met heel zijn hart.
Bid mee: ‘Laat Uw liefde stromen.’
Besef wel dat dat dus niet vanzelf gaat.
De weg van hoofd naar hart.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons