Kan een bange man toch een dappere held zijn?

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Heb je het weleens meegemaakt dat je aangesproken wordt met woorden, waarin je jezelf helemaal niet herkent? Iemand bedoelt jou, maar je voelt je niet aangesproken. Als ze tegen mij zouden zeggen: ‘Hé lange!’, dan zou ik daar niet op reageren. En wat als je aangesproken wordt als dappere held?

‘Hé, dappere held’ zei een engel tegen Gideon. Hij was bezig om tarwe uit te kloppen in een wijnpersbak. Dat was een ongewone manier en op een vreemde plek.

Gideon was een bange man

In Richteren 6 wordt de roeping van Gideon beschreven om rechter te worden. Bij het lezen ervan krijg je niet het beeld van een onverschrokken, dappere held. Meer van een wat bange man die in oorlogstijd in het geheim nog wat van de oogst probeerde te redden. Zeven jaar lang stroopten Midjanieten elke keer het land af, wanneer het oogsttijd was.

‘Hé, dappere held!’ (Richteren 6:12)

Onveilige tijden

Hij, een held? Hij voelde zich niet opgewassen tegen al de dreiging om zich heen. Het waren donkere tijden. God leek Zijn volk vergeten te zijn. Als Gideon reageert, voel je het protest.

Waaromvragen van Gideon

‘Maar mag ik u iets vragen? Als de Heer ons helpt, waarom gebeuren al deze vreselijke dingen dan? Onze voorouders hebben ons verteld dat de Heer wonderen doet, en dat hij ons uit Egypte bevrijd heeft. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten, en worden wij onderdrukt door de Midjanieten. Waarom doet hij nu geen wonder?’ (Richteren 6:13).

Protesten van de ‘dappere held’

Gideon kreeg van de engel de opdracht om moed te tonen en zijn volk te gaan bevrijden. Maar Gideon protesteert. ’Hoe moet ik Israël redden? Ik kom uit de onbelangrijkste familie van de stam Manasse, en ik ben ook nog de jongste!’ (Richteren 6:15).

Cynisme van een engel?

Hé, dappere held! Het kan natuurlijk gezegd zijn, omdat dat juist helemaal niet zo was. Als een soort uitdaging. Een cynische opmerking. Maar mag je dat verwachten van een engel van God? Gideon was geen held, maar God máákte hem tot een held. Er staat in de Bijbel dat de Geest van de HEER over Gideon kwam. Dat is het geheim.

Gideon komt in actie

Natuurlijk heeft Gideon zijn bijdrage geleverd. Hij had heel wat mitsen en maren en was heel onzeker. Telkens vroeg hij om een nieuw teken. Toch heeft hij zich nooit aan zijn roeping onttrokken. Als Gideon rustig thuis was blijven zitten, was dit allemaal niet gebeurd. Maar aangespoord door God Zelf, kwam hij in actie. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht.

Toen Gideon de Midjanieten uiteindelijk met een legertje van 300 man versloeg, was er totaal geen reden om zichzelf op de borst te kloppen, maar wel om God alle eer te geven.

Dappere held, dankzij God

Gideon werd een dapper krijgsman. Daar zorgde God voor. Wat een bemoediging voor ons. Misschien roept God jou ook wel tot een taak, waarvan je denkt dat je die niet aankunt. Met Gods hulp is het mogelijk om zelfs de sterkste vijanden te verslaan.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons