Durven we in de kerk nog te bidden voor onze zieken?

Angst voor boetes door nieuwe privacy-wet

Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Maar mag je nog met naam en toenaam bidden voor de zieken?

Bij de voorbede worden de zieken bij name genoemd. Strikt gezien mag dit niet van de AVG. Tenzij de doodzieke mevrouw De Vries eerst toestemming geeft. Al is het de vraag of ze daar fysiek toe in staat is.

In de Grote Kerk in Gorinchem wordt in de dienst dus niet meer gebeden voor zieken zonder hun toestemming, schrijft de NRC. “Als iemand bijvoorbeeld vraagt voor zijn zieke moeder te bidden, doen we dat niet meer zonder eerst toestemming aan de zieke te vragen,” zegt koster Kees Struik. Wat hem betreft, is het overdreven. “Het kwade en het goede wordt over één kam geschoren met zo’n wet.”

Toestemming

Dominee Dirk van Duijvenbode, voorganger van de protestantse Dorpskerk in Hoek van Holland, blijft nuchter onder alle ophef. “Ik bid gewoon voor wie er op mijn hart ligt. Alleen als iemand tevoren nadrukkelijk zegt dat hij of zij liever niet wil dat ik zijn of haar naam noem, doe ik het niet. Maar ik ga echt niet van tevoren vragen of ik voor iemand mag bidden.”

Ook Bert Noteboom, voorganger van De Wegwijzer in Almere, gaat niet heel krampachtig om met de nieuwe privacy-wet. “Ik vraag altijd tijdens een dienst of er nog punten zijn waar we voor kunnen bidden of danken. En dan delen de mensen zelf waar ze mee zitten. Mocht iemand dus om gebed vragen, dan hebben we al toestemming. Niets aan de hand, toch?”

Paniek

“We slaan hier en daar echt volkomen door,” zegt Menno Weij in de NRC. Hij is als advocaat gespecialiseerd in technologie. “Allereerst is het gros van de privacyregels helemaal niet veranderd, maar zijn organisaties door de dreiging van boetes nu paniekerig bezig met achterstallig onderhoud. En er ontbreekt jurisprudentie: hoe heet wordt de soep daadwerkelijk gegeten?”

Geen boetes

“Laat u niet bang maken. In de praktijk worden boetes feitelijk niet opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens,” schrijft Lexxit (gespecialiseerd in online privacy) op de website. Verder is te lezen: “Uit de jaarverslagen van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat sinds 2011 er 548 onderzoeken hebben plaatsgevonden, maar dat nog nooit een boete is uitgedeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens is dus spaarzaam met het uitdelen van boetes. Dat valt te verklaren omdat boetes een bestraffend instrument zijn, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens nu juist als taak heeft corrigerend op te treden.”

Adri Veldwijk van Missie Nederland verwacht ook niet dat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes zal uitdelen aan kerken. “Het is vooral belangrijk dat er een stukje bewustwording ontstaat omtrent privacy. En dat de kerk zijn best doet om aan de eisen van de AVG te voldoen. Kerken kunnen in dit geval bijvoorbeeld bij alle nieuwe en bestaande leden van tevoren schriftelijk aangeven dat er bij ziekte voor hen gebeden wordt. Als iemand dat liever niet wil, dan kan hij of zij dat vooraf laten weten.” Adri vervolgt: “Daarnaast denk ik dat de AVG voorlopig zijn handen vol heeft aan grote bedrijven en overheidsinstanties. Want zelfs de Belastingdienst heeft zijn privacy-zaakjes nog steeds niet op orde.”

Blijven bidden?

Dus toch maar gewoon bidden voor zieken in de gemeente? Bert Noteboom vindt van wel. “Bovendien kent God ons zo door en door, dat Hij onze naam en adresgegevens toch al heeft.”

Geschreven door:

Miriam Duijf

Redacteur

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons