De lege wachtkamer

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Stel, je zit in de wachtkamer van je huisarts of van de specialist, naar wie je bent doorverwezen. Vaak zit zo’n wachtkamer overvol met allemaal mensen die hopen dat de dokter een verklaring heeft voor hun klachten en hen verder kan helpen. ‘Wat is er met mij aan de hand? Kan er nog wat aan gedaan worden?’

Als je gezond bent, ga je niet. Maar je gaat ook niet, als je ervan overtuigd bent dat die dokter je niet kan helpen.

‘Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas’ (Marcus 6:5)

De Bijbel vertelt dat Jezus vele dorpen in Galilea bezocht. Overal waren er mensen die graag wilden luisteren naar Zijn boodschap. Er werden ook zieke mensen bij Jezus gebracht. Velen werden genezen, maar niet in Nazaret. Daar werden nauwelijks mensen genezen. Het waren er zo weinig, dat Marcus schrijft dat het eigenlijk niet noemenswaardig was. ‘Jezus kon daar geen enkel wonder doen.’

Belangstelling voor Jezus

De Bijbel vertelt dat Jezus vele dorpen in Galilea bezocht. Overal waren er mensen die graag wilden luisteren naar Zijn boodschap. Er werden ook zieke mensen bij Jezus gebracht. Velen werden genezen, maar niet in Nazaret. Daar werden nauwelijks mensen genezen. Het waren er zo weinig, dat Marcus schrijft dat het eigenlijk niet noemenswaardig was. ‘Jezus kon daar geen enkel wonder doen.’

Belangstelling voor Jezus

Wat was daar aan de hand? Was de geestelijke accu van Jezus leeg? Was het onmacht of onwil? Het is een schokkend bericht. Overal gebeurden tekenen en wonderen, behalve in Zijn eigen vaderstad. Toch was er in Nazaret best wel belangstelling voor Zijn prediking. De mensen stonden versteld van Zijn kennis en wijsheid. Wie had dat gedacht van de zoon van Jozef en Maria! Ja, ze kenden Hem goed. Al bijna dertig jaar. Maar dit hadden ze niet achter Hem gezocht.

Groeiende ergernis

Die belangstelling en bewondering veranderde, toen duidelijk werd dat Jezus er aanspraak op maakte dat Hij de Zoon van God, de Messias was. Dat ging de inwoners van Nazaret echt veel te ver. Wie dacht Hij wel dat Hij was? Hij was een inwoner van Nazaret, net als zij! De ergernis groeide.

Daarin was Nazaret overigens niet uniek. Het is een onderdeel van het grote lijden van Jezus geweest. Vele mensen hebben Hem gezien en gehoord. Vele mensen zijn zelfs getuige geweest van de wonderen die Jezus heeft gedaan. Maar uiteindelijk is Hij toch veroordeeld en gekruisigd, alsof Hij een grote misleider was. Het was heel opvallend dat uitgerekend in Nazaret die ergernis min of meer begon.

Wat Jezus onmachtig?

Wat was er de reden van dat Jezus weinig wonderen in Nazareth verrichtte? Er zijn mensen die geopperd hebben dat Jezus niet in staat was wonderen te doen. Het ongeloof van Zijn stadgenoten vormde een niet te nemen barrière. Ongeloof kan inderdaad een barrière zijn. Maar niet voor Jezus om te genezen, wel voor mensen om naar Jezus te gaan.

In de wachtkamer…

Vandaar het voorbeeld van die wachtkamer. In alle dorpen zaten alle wachtkamers bij wijze van spreken overvol. In Nazaret bleef de wachtkamer leeg. Het lag niet aan de onkunde van de dokter, maar aan de onwilligheid van de patiënten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons