Christenen hebben een merkteken

De Bijbel Open: Bijbelstudie met dominee Arie van der Veer

Het lezerspubliek van Visie is heel divers. Het bestaat uit vrouwen, mannen en kinderen. Verder verschillen ze in leeftijd, in afkomst, noem maar op. Niemand is immers hetzelfde. Toch kunnen er ook belangrijke overeenkomsten tussen hen zijn. Met name als het gaat om het geloof. Gemeenschappelijke zaken, ondanks het feit dat zij lid zijn van allerlei kerken. Ook ondanks het feit dat de cultuur en de beleving van hun geloof vaak heel verschillend zijn.

Elke Nederlander heeft een eigen paspoort. Als Nederlands staatsburger heeft iedereen dezelfde rechten en plichten. Deze zijn verankerd in de grondwet. Elke gelovige heeft ook een geestelijk paspoort, als waarborg voor dezelfde rechten en plichten. Paulus schrijft erover in Efeziërs 1. Hij beschrijft daar de zegeningen die elk kind van God ten deel vallen, door het geloof in Jezus Christus. Daarbij maakt het niet uit wie hij/zij is, hoe hij/zij denkt en van welke kerk hij/zij lid is.

Toen Jezus aan het kruis stierf en vervolgens opstond uit de dood, vertegenwoordigde Hij al Zijn kinderen. Wat Hij toen gedaan heeft, heeft Hij voor hen allen gedaan. Wat Hij toen verworven heeft, heeft Hij voor hen allen verworven. Wat voor Hem geldt, geldt door genade ook voor hen.

Zegeningen

In Efeziërs 1 wordt dat als volgt omschreven: wat Gods kinderen ‘in Christus hebben’. Hebben: het klinkt wat oneerbiedig, maar het is een soort basiszegening. Zegeningen die Gods kinderen niet in de toekomst of stap voor stap krijgen. Nee, ze krijgen, hebben recht op die zegeningen vanaf het moment dat zij tot geloof komen. Het gevolg is dat Gods kinderen in de kennis en het beleven daarvan kunnen groeien. Dat kan heel verschillend zijn. Je hebt kleine kinderen van God, maar ook grote. Maar hoe schamel het geloof ook kan zijn, bij elke gelovige is de geestelijke basis gelijk.

Het is een lange lijst van zegeningen, en elke keer staat er ‘in Hem’. Elke gelovige moet weten dat hij al die zegeningen krijgt door en in Jezus Christus. Door genade is dat je eigendom, je erfenis. Overigens wil dat nog niet zeggen dat een gelovige dat direct zo ervaart en beleeft.

‘In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is’ (Efeziërs 1:13b)

Het stempel van de heilige Geest.

De laatste zegening is tegelijk de eerste, het is de basis van alles. Gods kinderen zijn in Jezus gemerkt met het stempel van de Heilige Geest.

Elk paspoort heeft meerdere kenmerken van echtheid. Dat geldt ook voor het geestelijk paspoort. Zo draagt elk kind van God een kenmerk, een goddelijk zegel. En dat is: de heilige Geest. Gods Geest is er al vanaf het begin. Er staat: ‘toen gij gelovig werd’. Je bent én gelovig én verzegeld. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Waar sprake is van het één, is ook sprake van het andere. Anders gezegd: Als het één er niet is, is het andere er ook niet.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons