Zo werden deze bekende Opwekkingsliederen bedacht

De tekstschrijvers van 'Abba Vader', 'Jezus alleen' en 'Er is een dag' over hun lied

in Christelijk Nieuws

We hebben ze zo vaak gezongen, dat we ze uit ons hoofd kennen. Sommige Opwekkingsliederen groeien uit tot klassiekers. Maar wat is het verhaal achter de tekst? De tekstschrijvers van ‘Abba Vader’, ‘Jezus alleen’ en ‘Er is een dag’ vertellen over hun lied.

Opwekking 136 - Abba, Vader

Wat: Abba Vader (Abba, Father, let me be)
Wie: Dave Billbrough (61). Woont ten noorden van Londen, is naast liedschrijver en aanbiddingsleider ook auteur van drie boeken. 

“Ik schreef dit lied halverwege de jaren 70, toen ik nog maar net christen was. Ik hoorde veel liederen in de kerk, maar begreep ze niet goed, dus ik begon zelf liedjes te schrijven met eenvoudige woorden. ‘Abba Vader’ was mijn eerste. Het was in een tijd waarin er nare dingen in mijn familie gebeurden, waardoor ik leerde dat God mijn Vader wilde zijn. Ik begon wat op mijn gitaar te spelen en uitte mijn dankbaarheid in een eenvoudig gebed. Ik besefte toen natuurlijk niet dat dit lied de hele wereld over zou gaan.

De meeste musici zijn al jaren bezig voor- dat ze doorbreken met een lied, maar bij mij ging het andersom. Daardoor kreeg ik het vertrouwen dat ik echt iets te brengen had. Ik denk dat ‘Abba Vader’ de basis is van alles wat ik daarna heb gedaan. God verraste me en wees me de weg. 

Goddelijke leiding

Ik weet dat het in China wordt gezongen, en in Afrika, India en zelfs bij de Aboriginals! Dankzij ‘Abba Vader’ kreeg ik de mogelijkheid de hele wereld over te reizen om over Gods liefde te zingen. Het is Goddelijke leiding waar ik zelf geen eer aan wil behalen. 

‘Abba Vader’ beschrijft de reis die mensen maken om te ontdekken dat God een Vader wil zijn en niet alleen een waarheid. Die persoonlijke ontmoeting en de eenvoud van het lied maken dat iedere leeftijdsgroep het kan zingen. 

Als jonge christen vond ik troost, hoop en vertrouwen in de wetenschap dat God mijn Vader wilde zijn. Hij kende me bij naam, Hij kende me als persoon en mijn naam stond in Zijn handpalm geschreven! Daarna kwamen er pittige jaren, waarin ik God niet altijd kon zien, maar uiteindelijk weet ik dat Hij er is en dat ik Hem mag vertrouwen. 

Zoals in elke relatie mogen we vragen stellen, dus ook aan God. In sommige kerken moeten we altijd ‘on top of the world’ zijn, terwijl God ons soms door donkere tijden meeneemt om ons te leren aan Hem vast te houden en Hem te vertrouwen, zoals Psalm 23 beschrijft. 

Als ik nieuwe liederen schrijf, begin ik meestal met iets waarvan ik denk dat God dat wil zeggen. Soms zijn dat liedjes voor een seizoen, zoals een sneeuwvlok: ze zijn tijdelijk, maar prachtig. Maar andere zijn blijvend, zoals ‘All hail the Lamb’ of ‘I am a new creation’. En ‘Abba Vader’ dus.” 

Opwekking 575 - Jezus alleen

Wat: Jezus alleen (In Christ alone)
Wie: Stuart Townend (55). Woont in Brighton, is aanbiddingsleider, muzikant en liedschrijver. 

“In 2000 ontmoette ik Keith Getty. Hij had een paar liedjes van mij gehoord en wilde koffie met me drinken. Hij heeft meer een klassieke achtergrond, terwijl ik vooral thuis ben in pop. Na onze ontmoeting stuurde hij wat melodieën. De eerste die ik hoorde, vond ik prachtig. Het raakte meteen! Een klassieke melodie met een Keltische invloed die goed te zingen was. Ik moest meteen denken aan Jezus en wie wij zijn door Hem. Dus ik schreef couplet na couplet en stuurde dat naar Keith. Onze samenwerking was begonnen: ‘In Christ alone’! 

Het was niet mijn eerste hymne, ik had ‘How deep the Father’s love’ (Hoe lief had God de Vader ons) al in deze stijl geschreven. De samenwerking met Keith beschouw ik als het begin van mijn liefde voor het schrijven van hymns. Van alle liederen die ik heb geschreven, is ‘In Christ alone’ waar de meeste reacties op komen. Waar ik ter wereld ook kom, dit lied springt er altijd uit en iedereen zingt het in zijn eigen taal.

Dit lied richt zich niet op onze gevoelens, maar op Jezus en wat Hij heeft gedaan: Zijn leven, Zijn sterven en Zijn opstanding. Pas het laatste vers keert zich naar ons en vraagt dan wat het voor ons betekent. Dit lied is niet afhankelijk van emoties of van een bepaald moment in een dienst, het gaat ook niet om een bepaalde ervaring, maar richt zich op iets wat vaststaat: wat Jezus heeft gedaan is historische waarheid. Het hangt van Hem af en niet van ons. 

‘In Christ alone’ gaat ook over geestelijke strijd. Ik denk dat we als christenen vanuit allerlei hoeken onder druk staan. Maar we moeten ons niet richten op geestelijke duisternis, maar kijken naar het licht. Als we belijden dat Jezus heeft overwonnen, kunnen we daarop vertrouwen. En ook nu gaat het niet om hoe wij ons voelen, maar de zekerheid dat Hij de wereld heeft overwonnen. 

Uitzingen

We maken allemaal moeilijke omstandigheden mee, God heeft ons nooit beloofd dat we daarvan gevrijwaard blijven. Lijden is een onderdeel van ons leven. God gebruikt het vaak om ons te vormen. Jezus was ook een man van smart. 

Zelf heb ik veel lijden moeten doormaken. Mijn vader stierf op jonge leeftijd en mijn broer is ongeneeslijk ziek. Ik hoop dat dit lied helpt om te blijven vertrouwen. Onze problemen verdwijnen niet, maar het uitzingen van ons geloof geeft kracht om door te gaan. Het helpt ons vol te houden.” 

Opwekking 585 - Er is een dag

Wat: Er is een dag (There is a day)
Wie: Nathan Fellingham (41). Is aanbiddingsleider, was samen met zijn vrouw Lou jarenlang deel van gospelband Phatfish. 

“In 2001 las ik het boek Discipline of Grace van Jerry Bridges. Hij schreef over de hoop die we als christenen mogen hebben voor de toekomst en de eeuwigheid. Wat ik las, had zo’n diepe impact op me dat ik op mijn bed sloeg van enthousiasme. Als een soort explosie borrelde het refrein van ‘Er is een dag’ in me op. Dat gebeurt bij mij maar zelden op zo’n manier. Ik was er zo enthousiast over dat ik aan het eind ‘Oh yeah’ schreef! Dat is in het Nederlands vertaald met ‘amen’. 

Na het refrein begon ik meteen de Bijbel door te spitten en te studeren op de christelijke hoop. Dat doe ik niet altijd bij een lied, maar ik was nu zo enthousiast dat ik er alles over wilde weten. Zo kwamen de coupletten tot stand. Het refrein kreeg ik in een openbaring en de coupletten ontstonden door het Woord in te duiken. Zo staat er in 1 Korintiërs 4:17 dat de moeilijkheden die we meemaken voorbijgaan en niet belangrijk zijn. Maar dat die moeiten ons wel iets moois brengen, namelijk het eeuwige leven bij God. 

Bijzondere verhalen

Ik wist tijdens het schrijven al dat het een bijzonder lied zou zijn, maar ik kon me op dat moment niets voorstellen bij de bijzondere verhalen die erop zouden volgen. Ik hoorde van een Nederlandse vrouw die op jonge leeftijd overleed en graag wilde dat dit lied op haar begrafenis gezongen zou worden. Hierdoor werden familieleden en vrienden zo geraakt dat zij een keuze maakten ook in Jezus te gaan geloven.

Ik heb van vele anderen gehoord dat dit lied hoop bracht op een begrafenis. Terwijl ik totaal niet dacht aan een begrafenislied toen ik het schreef. Als je in een situatie zit waarin je geconfronteerd wordt met de dood, met wanhoop en verdriet, herinnert dit lied ons eraan welke toekomst er voor ons ligt. 

Betere theologie

Mijn echtgenote Lou en ik blijven liederen schrijven en musiceren met onze band. Daarnaast studeer ik theologie om mijn kennis van de Bijbel te vergroten. Niet alleen om betere theologie in onze liedjes te krijgen, maar ook omdat je als leiders nu eenmaal veel invloed hebt en daar willen we op een verantwoordelijke wijze mee omgaan. We krijgen bijvoorbeeld veel vragen waarop we goed antwoord willen kunnen geven.” 

Tekst: Carin van Essen
Beeld: Unsplash

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons