Volle kerken, volle stadions, volle recreatievelden, prachtig!

Blog van Andries Knevel

De pinksterconferentie Opwekking en de EO-Jongerendag zijn weer achter de rug. En wat waren er veel mensen! Ik maakte daar eind mei een tweet over: ‘75.000 mensen bij Opwekking en meer dan twintigduizend jongeren bij de EO- Jongerendag; het christelijk geloof in ons land is vitaal.’

En u begrijpt, daar kwam kritiek op. Vooral van de kant van onkerkelijke mensen die aangaven dat honderdduizend op 17,2 miljoen Nederlanders nou ook weer niet zo veel is. De vraag die ik me stelde, voordat ik de tweet verstuurde, was: is het Bijbels om over grote getallen te spreken? Nog los van de vraag of een groot getal per definitie duidt op een bloeiend geestelijk leven.

Wanneer je het Nieuwe Testament opslaat, dan zie je dat een paar keer een grote mensenmassa rond Jezus en het evangelie op de been is. En wat doen de verslaggevers, de schrijvers van de Evangeliën en Handelingen? Ze maken er enthousiast melding van. Er waren wel vijfduizend mannen die gevoed werden door de broden en de vissen! En er waren wel drieduizend mensen die aangeraakt werden op de pinksterdag.

Lucas, Marcus en Johannes schromen niet de grote getallen te melden, integendeel, het is voor hen een missionair motief, zo zouden we dat vandaag zeggen. Vandaar dat ik de vrijmoedigheid kreeg om de 75.000 en twintigduizend in de tweet te zetten; de Bijbelschrijvers zouden het ook gedaan hebben.

Maar gaat het in de Bijbel dan om grote aantallen? Ik denk het wel. Als je ervan uitgaat dat ieder mens gered moet worden, kan het getal niet groot genoeg zijn. Dus volle kerken, volle stadions, volle recreatievelden, prachtig!

Zijn die aantallen een teken van geestelijk leven? Laten we het omkeren. Het is in ieder geval géén teken van grote geestelijke ingezonkenheid, alhoewel ik best weet dat er meer motieven zijn om naar een grote meeting te gaan dan een heilbegerig hart. En voor ik het vergeet: de Nederland Zingt Dag van dit jaar was razendsnel uitverkocht en trok meer dan tienduizend bezoekers. Ik bedoel maar.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons