Vasten en bidden

de Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Er kunnen in kerken en gemeenten soms heftige discussies gevoerd worden. Op zichzelf hoeft dat niet verkeerd te zijn. We ontdekken immers vaak samen in de gemeente wat Gods wil is. Daarom is het wel apart dat er over bepaalde belangrijke onderwerpen nauwelijks wordt gesproken. Het lijkt vooral voor jongeren heel onduidelijk dat we ons in de kerk wel druk maken over bepaalde onderwerpen en over andere juist niet, terwijl die toch ook uitgebreid in de Bijbel worden behandeld.

Er liggen van die onderwerpen ‘onder het stof’. Eén van die ‘vergeten’ onderwerpen is vasten. In het boek Handelingen lees je daar regelmatig over. Toen Paulus na een ontmoeting met Jezus niets meer kon zien, vastte en bad hij drie dagen lang, in afwachting van wat God zou gaan doen (Handelingen 9:9).

God gaf Paulus en Barnabas een speciale taak, toen de gemeente van Antiochië aan het vasten was en een gebedsdienst hield (Handelingen 13:2). Paulus en Barnabas hielpen de gemeenten die zij hadden gesticht pas, nadat zij met de gemeenten gevast en gebeden hadden (Handelingen 14:23).

Besluiten neem je samen, biddend

De conclusie ligt voor de hand. Als er in de kerk belangrijke beslissingen genomen moesten worden, was er niet alleen sprake van samen bidden, maar ook van samen vasten. Kom daar maar eens om in de kerk van nu! Ja, er zijn uitzonderingen. Maar het is niet zo dat vasten en bidden vandaag de dag een aparte bediening is. Héél de kerk van toen deed eraan mee.

Tijd voor verandering

De meesten van ons kennen dit niet als vast onderdeel van gemeentelijke samenkomsten. Ook is het geen kenmerk van vergaderingen van kerkenraden en synoden. Het is ook weer niet zo dat het nóóit gebeurt. Maar als het gebeurt, is er wel iets heel bijzonders aan de hand. Tijd om dit onderwerp onder het stof vandaan te halen.

Wat is vasten?

Vasten hoeft niet hetzelfde te zijn als minder eten. De gemeenten in de tijd van Paulus deden dat gezamenlijk. Maar het kan een uitdaging voor u en mij zijn om onder woorden te brengen wat vasten in ons eigen leven betekent.

Ken je dit gedeelte uit het boek Jesaja? ‘Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad,’ (Jesaja 58:5-8a).

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons