Stichting Gave wil actie staatssecretaris

‘Christelijke vluchtelingen onterecht teruggestuurd’

Stichting Gave heeft een open brief gestuurd aan staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. De christelijke organisatie die asielzoekers ondersteunt, vindt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst de bekeringen van vluchtelingen onzorgvuldig beoordeelt. 

Een aantal maanden geleden kreeg Gave het bericht dat een christelijk gezin dat naar Nederland was gevlucht zou worden uitgezet naar het land van herkomst. De stichting tekende protest aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over deze beslissing, maar een reactie bleef uit en het gezin moest toch terug. 

Dat was de aanleiding voor Gave een open brief naar staatssecretaris Mark Harbers (VVD) te sturen. Volgens Gave is de uitzetting van het christelijke gezin geen uitzondering: de situatie van be- keerde christenen wordt door de IND vaker verkeerd beoordeeld. “Eind vorig jaar is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarin staat dat de beoordeling van gevluchte LHBT’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, red.) en bekeerde christenen verbeterd moet worden,” zegt Marco Vos, beleidsadviseur bij Gave. “Wij hebben daarover een adviesbrief naar de IND gestuurd met onze verbeterpunten. Het enige wat we te horen hebben gekregen, is dat ze de brief hebben ontvangen. Wij willen inhoudelijk in gesprek gaan.” 

Beoordeling

Wat moet de IND volgens jullie verbeteren? 
“Het belangrijkste is dat de organisatie geen helder beoordelingskader heeft. Dat wil zeggen: iedere IND-medewerker kan op basis van een gesprek met een bekeerde vluchteling zijn eigen conclusie trekken. De argumenten die daarvoor genoemd worden, zijn nergens terug te vinden, bijvoorbeeld in een beleidsdocument. Wij zouden graag zien dat de deskundigheid van zowel stichting Gave als kerken inhoudelijk wordt meegenomen in de beslissing van de IND.” 

Waarom beoordeelt de IND bekeringsverhalen vaak verkeerd?
“Soms heeft het met de vraagstelling te maken. Dan is er sprake van vooringeno- menheid: ‘Waarom bent u christen geworden, in de islam is er toch ook liefde?’ En dat terwijl de vluchteling dit helemaal niet zo heeft ervaren. Daarnaast vindt de IND dat degene die van geloof verandert, eerst alle godsdiensten en stromingen met elkaar moet vergelijken om zo een weloverwogen keuze te maken, bijvoorbeeld om christen te worden en geen boeddhist. Dat is een onzinnig argument, want in de praktijk gebeurt dit nauwelijks. Verder moet een vluchteling van de IND een specifiek moment van bekering aanwijzen. Dit proces is alleen voor iedereen anders: sommige mensen maken één bijzonder moment mee, bijvoorbeeld als ze in een kerk komen. Anderen gaan als moslim heel actief op zoek naar een andere religie, en dat kan even duren. Iedere situatie vereist andere vragen, en dat vereist deskundigheid.” 

Gesprek

Wat willen jullie dat staatssecretaris Mark Harbers gaat doen?
“De staatssecretaris is ervoor verant- woordelijk de aangenomen motie goed in te vullen. We hopen dat hij zich daar persoonlijk hard voor gaat maken, en onze kritiek serieus neemt. Nu mogen we af en toe bij de IND aan tafel zitten. Dat is te vaag. We willen in gesprek over de beoordeling en willen niet dat onzinnige argumenten worden verdedigd als een asielzaak bij de rechter komt. Daarom vragen we de uitzetting van bekeerde christenen te stoppen, zolang het beleid niet verbetert.” 

Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons