Ons enige houvast

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.   Lucas 18: 26-27

Wat zijn deze woorden van de Here Jezus altijd een geweldige bemoediging geweest voor mensen! Op het moment dat iemand uitbehandeld was, maar dan niet alleen. Er zijn veel meer situaties, waarin je als mens ten einde raad bent, er niemand anders is die je kan helpen. Dan is deze belofte je laatste houvast. Maar worden zulke momenten niet steeds zeldzamer? Ja, ze bestaan nog steeds.

Wat dat betreft is de situatie waarin Jezus deze woorden sprak, heel bijzonder en heel leerzaam. Het gebeurde niet, toen Hij bijvoorbeeld de hoofdman op bezoek kreeg, die voor zijn doodzieke knecht genezing zocht. Ook niet toen het dochtertje van Jaïrus al overleden bleek te zijn.

Een uitdaging

Jezus had een gesprek met een rijke jongeling gehad. Die jongeman dacht werkelijk dat hij het geestelijk voor elkaar had. Jezus had hem toen uitgedaagd alles op te geven en Hem te volgen. Dat had de jongeling heel moeilijk gevonden. Hij leefde immers naar Gods geboden. Ja, hij was rijk en stond kennelijk in de gunst bij God. Zo dacht men toen. Maar alles opgeven? Dat was te moeilijk voor hem.

Een onmogelijke zaak?

Jezus had daar met Zijn discipelen over doorgesproken. Hij sprak over het ingaan in het Koninkrijk van God, hoe moeilijk dat was. Het had de discipelen niet bemoedigd. Jezus sprak over moeilijk? Zoals Jezus er nu over sprak, was dat onmogelijk.

Veel dingen in het leven zijn moeilijk. Soms zelfs onmogelijk. Maar hoort daar behouden worden, het koninkrijk van God binnengaan ook bij?

Alleen God redt

Is het dan een vergissing van de discipelen? Het was toch hún conclusie geweest: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Is het niet zo dat die redding ook mede afhangt of een mens dat ook wil? Jezus stelde de rijke jongeling toch aanvullende eisen! Stel dat die rijke jongeling wel al zijn bezit verkocht had? Dan had hij toch een belangrijk aandeel in zijn ‘redding’ gehad?

Hebben we deze belofte in die situatie wel nodig? Absoluut! Geen mens zal behouden worden, als God hem niet redt. Maar ook geen mens kan behouden worden, als hij de oproep om het koninkrijk van God binnen te gaan, niet voor de volle 100% serieus neemt.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons