Lijken op je Vader

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

In het tv-programma ‘Spoorloos’ kom je ze regelmatig tegen: mensen die op zoek zijn naar hun vader. Na een soms jarenlange zoektocht komen ze te weten wie hun biologische vader is. Tot hun grote teleurstelling blijkt hij overleden te zijn. Soms zijn er andere familieleden, die wel kunnen vertellen wie hij was. Er wordt een foto van hem gevonden. Zo zag hij eruit. ‘Je lijkt op hem’, zeggen de mensen.

Karaktereigenschappen van God

God is onze Schepper. ‘Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel’, staat in Romeinen 11:36. Veel mensen kennen hun Schepper niet. Ze beseffen ook niet dat in de mens, hoe ver hij ook van God is afgedwaald, karaktertrekken van God te vinden zijn. God als je hemelse Vader.

Jezus laat zien wie de Vader is

Er is maar één mens op aarde geweest, die dat wel wist en dat ook bewust heeft laten zien. Dat is de Zoon van God. Hij werd mens. De Bijbel zegt dat Hij God heeft doen kennen. Hij heeft de mensen verteld: zo is je Vader. Er staat letterlijk in die tekst dat de Zoon de Vader heeft uitgelegd. Dat houdt meer in dan het uitleggen van een moeilijke som aan een leerling. Uitleggen heeft de betekenis van ontvouwen, uitpakken, laten zien.

Met andere woorden: Wilt u weten wat voor vader God is? Wil jij het karakter van God kennen? Zou u God in Zijn hart willen kijken? Lees dan wie Jezus was. Kijk in de Bijbel als het ware naar Hem. Want Hij laat de Vader zien. Dat deed Jezus in Zijn hele doen en laten. In Zijn omgang met mensen. In Zijn oneindige liefde. ‘Jezus heeft de Zijnen liefgehad tot het einde’ (Johannes 13:1). Zo de Zoon, zo de Vader. Ze zijn één, hebben hetzelfde karakter.

Zelf op God gaan lijken

Kijk eens in de spiegel en vraag jezelf dan eerlijk af: lijk ik op Hem? Zou je op Hem willen lijken? Op je Vader? Weet je wat zo bijzonder is aan de boodschap van de Bijbel? Dit boek vertelt over de mogelijkheid dat je weer op Hem kunt gaan lijken. Wat in ons gewone leven alleen maar kan door een extreme make-over, kan volgens de Bijbel van binnenuit gebeuren. Wie met God omgaat, wordt niet zozeer door Hem besmet, maar gaat op Hem lijken.

God houdt van je zoals je bent, maar Hij houdt te veel van je om je zo te laten. De Heilige Geest zal in je gaan werken en dat zal leiden tot innerlijke veranderingen.

Lijken op je vader. Als het aardse vaders betreft, is dat niet altijd leuk. Soms moet je dat constateren met pijn in je hart. Wat lijk ik op hem!

Wees niet bang dat God als Vader tegenvalt.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons