EO-directeur: ‘NPO snijdt het hart uit onze programmering’

EO moet groot deel van budget voor levensbeschouwing inleveren

De Evangelische Omroep krijgt in 2019 vele miljoenen euro's minder voor het maken van levensbeschouwelijke programma’s. Ook zal er minder zendtijd zijn voor levensbeschouwing, zo maakte de NPO vorige week bekend. EO-directeur Arjan Lock verzet zich hevig tegen de plannen: “Dit is disproportioneel, het hart van onze programmering wordt eruit gesneden.”

De NPO krijgt volgend jaar ruim 60 miljoen euro minder geld vanwege dalende Ster-inkomsten. Dat er dus moet worden bezuinigd, begrijpt Arjan Lock. Maar de EO-directeur is boos over de manier waarop de NPO dat doet. “Ze laten een meer dan gemiddeld kwetsbaar genre, namelijk levensbeschouwing, het meest bloeden. Het budget hiervoor daalt ten opzichte van vorig jaar nota bene met twee derde. Dit doet geen recht aan de pluriformiteit van de Publieke Omroep.” 

Forse beperking

Concreet betekent de daling van het budget een forse beperking op de programma’s De VeranderingDe KistAdieu God?, De Grote Bijbelquiz en Ik mis je. Ook zou de NPO-bijdrage voor de Nederland Zingt Dag en de EO Jongerendag stoppen. 

Onzin

“Waar de grootste pijn zit: de NPO vindt dat er bovenmatig veel programma’s zijn over levensbeschouwing en religie,” vertelt Lock. “Maar dat is absolute onzin en het laat zien dat dit besluit vanuit een verkeerd sentiment genomen is. Verder doet het geen recht aan een missionair gedreven omroep als de EO. Ik wil er daarom alles aan doen om te laten zien dat levensbeschouwing van groot belang is.” 

Commercieel argument

Wat kun jij als EO-directeur en sinds kort ook als voorzitter van het College van Omroepen veranderen aan de situatie?
“Het gevecht speelt zich af op twee fronten. Het ene front is de NPO. Het andere front is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doordat de budgetten voor programma’s afhankelijk zijn van overheidsinkomsten, dwingt de minister de Publieke Omroep eigenlijk om commerciëler te programmeren. Maar de politiek moet zich juist duidelijk uitspreken voor een sterke Publieke Omroep. Wat ik kan doen? Ik ben bijvoorbeeld bij de CDA-fractie in Den Haag langs geweest. Zij zijn ook voor pluriformiteit op de Nederlandse televisie, net als trouwens de ChristenUnie en D66. Ik hoop van harte dat zij hun stem laten horen voor het behoud van een kwetsbaar genre.” 

Helpt het dat CU’er Arie Slob nu minister van onderwijs is?
“Ik reken erop dat hij vindt dat levensbeschouwelijke geluiden van waarde zijn voor onze samenleving. Tegelijk ben ik voorstander van een gezonde scheiding tussen omroep en politiek. De minister mag zich niet met de programmering bezighouden. Wel zou hij zich sterk moeten maken voor het behoud van pluriformiteit bij de Publieke Omroep.”

De EO tegen de NPO, het lijkt de muis tegen de olifant. 
“Dat is niet de beeldspraak die ik zou gebruiken. Ik geloof dat wij als EO een sterk onderscheidend geluid laten horen. Bovendien wordt dit geluid ondersteund door duizenden leden en donateurs. Dit laat zien dat de EO-missie in Nederland breed wordt gedragen. We vormen de ziel van het publieke bestel. Als je die eruit haalt, raak je veel kwijt. Daarvan wil ik de beleidsmakers van de NPO overtuigen. Lukt dat niet, dan zullen we ons inzetten om de politieke druk op hen te vergroten.” 

Wat kunnen EO-leden doen om het tij te keren?
“Het is van groot belang dat zij zich realiseren welke strijd we moeten leveren. En hoe ingewikkeld het is om de stem van het evangelie van Gods koninkrijk in de samenleving te laten horen. Ik vraag EO-leden allereerst om hun gebed. Verder kunnen leden ons helpen door mensen in hun omgeving te wijzen op een lidmaatschap van de EO. Met meer leden staan we sterker.” 

Niet in te ruilen

Lock hoort mensen vaak zeggen dat een EO-programma met minder levensbeschouwelijke inhoud wel plaats kan maken voor bijvoorbeeld De Verandering, maar zo simpel is het niet. “Als we bijvoorbeeld Blauw Bloed vervangen door een programma als De Verandering, haalt de NPO dit tijdslot bij ons weg en laat ze een andere omroep een royaltyprogramma maken. Je kunt programma’s niet zomaar tegen elkaar uitruilen.” 

De plannen van de NPO hebben overigens geen gevolgen voor de afdeling representatie binnen de EO. “Het budget waarvan we de kerken in Nederland vertegenwoordigen, is geoormerkt, zoals dat heet. Daar kan de NPO gelukkig niet aankomen.” 

Gebed

Het nieuws over de bezuinigingsplannen maakt binnen de organisatie veel los, merkt Lock. “Uit alle geledingen van het bedrijf zijn er mensen die de situatie in gebed opdragen of op een andere manier actief meedenken. Dat is waardevol en het bemoedigt enorm. Het laat zien waar het hart van deze missionaire organisatie sneller van gaat kloppen: het laten doorklinken van het evangelie van Jezus in het Nederlandse medialandschap.” 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons