Een dubbel deel

de Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

De laatste verzen van het boek Job lijken op het einde van een sprookje. Het komt uiteindelijk helemaal goed met Job. Job gaat weer aan de slag. Hij bouwt zijn failliete bedrijf op en zijn bezittingen worden twee keer zo groot als ze ooit waren. Job krijgt opnieuw tien kinderen en een nieuwe veestapel ‒ een compleet nieuw bestaan dus.

En Job leefde nog lang en gelukkig. Eind goed, al goed. Maar waarom? Was het, omdat Job nog rijker werd dan hij ooit was geweest? Was het, omdat hij opnieuw tien kinderen kreeg? Het geheim van zijn geluk zat dieper. Er staat met nadruk vermeld dat Job het dubbele terugkreeg. Overigens niet overal van. Hij kreeg opnieuw tien kinderen, geen twintig! Bovendien is een kind nooit vervangbaar. De pijn en het verdriet om die eerste tien moeten zijn gebleven.

‘Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat’ Job 42:10

De belangrijkste boodschap van die laatste verzen is daarom niet dat het allemaal weer werd zoals vroeger. Dat was namelijk niet het geval. Je zult maar tien kinderen moeten missen.

De diepste pijn van Job

Trouwens, Job had na al die rampen en de dood van zijn kinderen ook kunnen zeggen: ‘Ik had niets toen ik geboren werd. Ik zal ook niets hebben als ik begraven word.’ Niet het gemis van zijn vee, zelfs niet het grote gemis van zijn kinderen, was de diepste pijn van Job. Job had zelfs na het verlies van zijn kinderen kunnen zeggen: ‘De Heer heeft mij alles gegeven, en de Heer heeft alles weer van mij afgenomen. Toch blijf ik de Heer danken!’ Jobs diepste pijn leed hij, toen zijn vrienden beweerden dat hij een vervloekte zou zijn. Hij heeft het uitgeschreeuwd naar de hemel. Dit was niet waar!

In recht hersteld

Wat gaat God hierna doen? God gaat niet uitgebreid uitleggen, waarom de dingen zijn gebeurd, zoals ze zijn gebeurd. Wel gaf Hij Job voor het oog van iedereen een dubbel deel. En dat betekende veel meer dan twee keer zoveel. Een dubbel deel ontvingen mensen, die in hun recht werden hersteld.

In eer hersteld

God gaf Job een dubbel deel. De satan had Job veel ontnomen. God betaalde Job de schadevergoeding, die Hij in Zijn wet van misdadigers eiste. Gestolen goederen moesten dubbel worden terugbetaald. Job werd zo in het openbaar in zijn eer hersteld. Of Job daarna altijd fluitend door het leven is gegaan? Er staat wel nadrukkelijk dat God hem zegende. Maar dat is meer dan heel veel vee en heel veel geld hebben.

Het laatste woord

De boodschap van het boek Job is NIET dat God alles beter zal maken na jouw zorgen en verdriet. De boodschap is eerder dat het onrecht niet het laatste woord heeft. God heeft voor ieder kind van Hem ‘een dubbel deel’.

In Christus Jezus, onze Here.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons