Nieuwe kerken kunnen ook af zonder dominee

PKN deed onderzoek naar pioniersplekken

in Christelijk Nieuws

Driekwart van de mensen vindt het niet nodig dat er in nieuwe kerkprojecten, zoals pioniersplekken, een predikant is. Dat blijkt uit onderzoek van de Protestantse Kerk Nederland.

Voor het onderzoek werd gesproken met ruim honderd mensen die betrokken zijn bij nieuwe kerkinitiatieven, zoals pioniersplekken, zogenaamde kliederkerken en leefgemeenschappen. Maar er deden ook mensen uit reguliere kerken mee.

Niet-theologen

De respondenten zien ook volop ruimte voor niet-theologen om voor te gaan en bijvoorbeeld te dopen of het avondmaal te leiden. Daarnaast vindt 65% van de respondenten het niet nodig dat er ouderlingen en diakenen zijn bij een nieuwe kerkplek. Wel vinden mensen de theologische kwaliteit en diepgang van groot belang, en wordt bijvoorbeeld de begeleiding van niet-theologen door een predikant breed ondersteund.

“We gaan door tijden van verandering en zien de diversiteit in kerkplekken toenemen,” zegt scriba René de Reuver over het onderzoek. “Het is goed om de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken te doordenken. Dit onderzoek vormt de aanzet voor verder gesprek in de kerk dit jaar.”

Nieuw rapport

Het onderzoek van de PKN is onderdeel van het grotere project Mozaïek van Kerkplekken, waarin de praktijk van bestaande en nieuwe kerkplekken onderzocht wordt. In september komt er nieuw rapport uit als vervolg op dit onderzoek. Daarna worden er gespreksbijeenkomsten georganiseerd in het land over dit onderwerp.  

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons