De heilige Geest is er, Altijd!

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Het gebeurde een paar dagen na het Pinksterfeest, iedereen in Jeruzalem had het erover. De volgelingen van Jezus waren voortdurend op zoek naar meer ruimte. Mensen stroomden van alle kanten toe en wilden meer horen en weten over wat er nu precies gebeurd was.

‘Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God’ (Handelingen 4:31)

Reuring in Jeruzalem

Het waren spannende dagen. Heel Jeruzalem was in rep en roer. Er waren voor-, maar ook tegenstanders. Overal werd weer gesproken over de man uit Nazaret. Hij was ruim een maand geleden gekruisigd. Er werd verteld dat Hij was opgestaan uit Zijn graf, dat Hij er niet meer was.

Wat de Heilige Geest doet

Jezus had in een afscheidsgesprek Zijn Geest beloofd, die Zijn volgelingen zou gaan inspireren en leiden. En niemand kon eromheen: dit was echt gebeurd. Dat geluid van die wind, die mannen met vuurtongen boven hun hoofd, die toespraak van Petrus. Hij zou ooit visser op het meer van Galilea geweest zijn. Het was niet te geloven. Wat een toespraak. Wat een impact. Duizenden mensen gingen naar voren om gedoopt te worden.

Vanaf die dag kwamen overal mensen bij elkaar. Voor- en tegenstanders. In de tempel kwamen de leiders bijeen. Op straat gebeurde van alles. Geweldige toespraken. Er vonden wonderen plaats. Tegelijkertijd heerste er een gespannen sfeer. De geestelijk leiders waren duidelijk niet blij met deze gebeurtenis. Begrijpelijk. Zij hadden die Jezus laten kruisigen. Er vonden arrestaties plaats. Petrus en Johannes werden gearresteerd. Maar gelukkig kwamen ze weer vrij.

Gods Geest geeft kracht

Er vond een gebedssamenkomst plaats. Petrus en Johannes voerden het woord. Zij vertelden over het verhoor en vroegen om medeleven en gebed. Daar gaven de mensen massaal gehoor aan. Gods Naam werd geprezen. Ook al waren de bedreigingen levensgroot. In het gebed dankten zij God dat ze er gelukkig nu nooit meer alleen voorstonden. De spanningen waren groot. Misschien zouden er opnieuw arrestaties plaatsvinden, maar de Trooster was bij hen. Die was immers gekomen en zou nooit meer weggaan. Hij zou altijd bij hen blijven, ook in donkere tijden. Hij zou hen wijsheid geven. Al die dingen had Jezus beloofd. Ze rekenden erop. Niemand kon nog ontkennen dat de Geest er was.

Een nieuwe manifestatie

Toen gebeurde er iets wonderlijks. De grond begon te trillen. Sommige mensen werden bang. Maar al snel werd duidelijk dat Gods Geest Zich opnieuw manifesteerde. Opnieuw begonnen de discipelen God te loven. Opnieuw waren daar zichtbare en hoorbare bewijzen van de aanwezigheid van de Trooster.

Om nooit te vergeten! Want wat er toen was, is er nog steeds. Gods Geest is gekomen en blijft.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons