De groeten aan al die vrouwen

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Paulus is klaar met zijn brief aan de gemeente van Rome. Hij sluit de brief af met groeten aan de lezers, zowel van hemzelf als van anderen in Korinthe. Het is een lange lijst met namen.

Wat opvalt, is dat onder al die namen ook de namen van verschillende vrouwen staan. Critici hebben weleens beweerd dat Paulus geen vrouwenliefhebber was. Nou, alleen al uit dit hoofdstuk blijkt het tegendeel. Er zijn nogal wat vrouwen geweest die Paulus geholpen hebben bij zijn zendingswerk.

‘Breng mijn groeten over aan…’ (Romeinen 16:3)

Ik heb ze even op een rijtje gezet. Maar vergeet niet dat het er veel meer zijn geweest. Dit zijn de namen van de vrouwen die aan het eind van deze brief genoemd worden: Febe, Prisca, Maria, Junia, Tryfena, Tryfosa en Persis. Zonder haar naam te noemen, wordt ook de groeten gedaan aan de moeder van Rufus.

Vrouwen zijn belangrijk

Paulus noemt deze vrouwen vooral, omdat zij veel mogen betekenen in de dienst van het Evangelie. Zij tellen blijkbaar volledig mee in Christus’ gemeente. Hun werk en medewerking in de gemeente (‘arbeid in de Heere’) worden door Paulus hoog aangeslagen. Wat zij allemaal precies hebben gedaan, wordt niet vermeld.

Febe wordt als eerste genoemd: ‘ze is velen tot steun geweest’ (vers 2). Prisca wordt een medewerker in de dienst aan Christus Jezus genoemd, ‘die (samen met haar man) voor mij haar leven op het spel hebben gezet’ (vers 3,4). Over Maria zegt Paulus dat zij ‘zich veel moeite voor de gemeente van Rome heeft getroost’ (vers 6). Junia heeft met haar man in dezelfde gevangenis gezeten als Paulus. Over hen zegt hij: ‘Zij zijn eerder dan ik één met Christus geworden’ (vers 7). En wat hebben Tryfena en Tryfosa zich ‘ingespannen voor de dienst aan de Heer’ (vers 12). Paulus beschouwde de moeder van Rufus als zijn eigen moeder (vers 13).

De positie van Febe

Ik vertelde al: Febe ging voorop. Algemeen wordt aangenomen dat Febe de brief (waarschijnlijk een papyrusrol) van Paulus naar Rome heeft gebracht. Zij blijkt een heel belangrijke positie in de kerk van toen te hebben bekleed. Ze wordt diaken genoemd. Maar ook het zinnetje: ‘dat zij velen tot steun is geweest’, duidt erop dat ze meer heeft gedaan dan alleen met andere vrouwen actief te helpen in de gemeente. Het werkwoord heeft de betekenis van ‘patrones’ of ‘beschermster’. Dus iemand die in staat is, de macht heeft om anderen te beschermen en te helpen.

De reis van Korinte naar Rome was in die tijd niet ongevaarlijk. Maar zij deed het en durfde het. Ze kon het zich blijkbaar ook veroorloven. Er valt veel meer te vertellen. Over haar en al die andere vrouwen.

Moederdag

Maar waarom koos ik dit Bijbelgedeelte voor deze week uit? Niet alleen, omdat Romeinen 16 op het Bijbelrooster staat, maar ook omdat deze week begint met Moederdag!

Ik heb een vraag aan alle vaders en kinderen. Als u/jij een brief zou schrijven aan je moeder, wat zou je dan over haar willen zeggen, als het gaat om de dienst van God? Iedereen heeft een moeder. Stel dat je moeder niet meer leeft: wat voor geestelijke erfenis heeft zij jou nagelaten? De Bijbel zegt: ‘hun werken vergezellen hen’ (Openbaring 14:13).

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons