Bijbeltekst blijkt op te gaan voor de wetenschap

Wetenschappers maken na eerste subsidie kans op een tweede

Ken je de tekst uit Mattheüs 25:29, over de rijken die rijker zullen worden? Deze tekst blijkt letterlijk te kloppen voor wetenschappers.

De tekst uit het Mattheüs-evangelie luidt als volgt: ‘Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.’

Naar deze tekst is de sociologische term het mattheüseffect genoemd, dat inhoudt dat mensen die al rijk zijn, alleen maar rijker zullen worden. Arme mensen zullen omgekeerd steeds armer worden.

Onderzoeksbeurs

Socioloog Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam onderzocht dit effect in de wetenschap – de resultaten verschenen vorige week in het tijdschrift PNAS – en wat bleek? Als een subsidie bij de eerste aanvraag wordt toegekend aan een onderzoeker (ook wel een Veni-beurs), heeft hij of zij daarna meer dan twee keer zo veel kans nog een keer subsidie te krijgen. Zo’n tweede onderzoeksbeurs wordt ook wel de Vidi-beurs genoemd.

Aan radiozender BNR legt Bol uit dat in het onderzoek een groot verschil te zien is tussen mensen die het is gelukt een beurs te ontvangen, en mensen die dat net niet is gelukt. “Mensen die net boven de streep zijn geëindigd, hebben 2,5 keer meer kans een tweede beurs te ontvangen dan mensen die er net onder zaten. En," zegt hij, "merk daarbij op dat dit onderzoekers zijn die vijf jaar eerder heel vergelijkbaar waren. Vijf jaar later zijn hun kansen op die Vidi-beurs totaal uit elkaar gelopen.”

Ervaring

Maar heeft dat er niet mee te maken dat de mensen die wel een eerste subsidie hebben ontvangen, meer ervaring hebben opgedaan? “Wij dachten inderdaad ook dat het zou komen doordat de onderzoekers bij hun eerste subsidie 2,5 ton krijgen om te besteden," zegt Bol tegen BNR. “Zouden zij heel anders zijn gaan publiceren, en meer? Dit bleek niet het geval.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons