Waarom moet het beeld van het traditionele gezin gesloopt worden?

Blog van Tijs van den Brink

Wie hoopte dat met het aantreden van dit kabinet het al dan niet traditionele gezin met wat meer warmte zou worden bejegend, kan voor z’n gemoedsrust beter niet op emancipatieminister Ingrid van Engelshoven (D66) letten.

Zij schreef onlangs een emancipatienota. Je zou denken dat de toon ten opzichte van het vorige kabinet (van PvdA en VVD) een beetje zou veranderen, want de regeringspartijen CDA en ChristenUnie spreken doorgaans met warmte over gezinnen. Van een verandering van toon is niets terug te vinden in de nota. Integendeel. Dit kabinet gaat door op de ooit ingeslagen weg om stellen massaal de arbeidsmarkt op te jagen. Het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt móét omhoog van dit kabinet, want als vrouwen dat massaal doen, kan het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking met maar liefst vier procent omhoog! Aandacht voor het gezin? Werken jullie!

De interviews die de minister ter gelegenheid van het verschijnen van haar nota gaf, maakten het er niet beter op. Er móét wat de minister betreft gewerkt worden aan het doorbreken van traditionele rolpatronen. “We móéten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is,” aldus Van Engelshoven in het AD. Zo gaat ze bijvoorbeeld officieel in de gaten houden of media wel voldoende andere dan traditionele gezinnen in beeld brengen...

Begrijp me goed: ik vind dat in een seculiere staat alle wettelijk toegestane samenlevingsvormen gelijk behandeld behoren te worden. Maar waarom een kabinet waarin liberalen en christenen samenwerken het beeld van het traditionele gezin moet slopen, is me een raadsel. Als je echt liberaal bent, maakt het je toch niet uit hoe mensen hun leven vormgeven? En als je christen bent, vind je het toch juist mooi als mensen verantwoordelijkheid nemen in langdurige relaties?

Je zou verwachten dat CDA en CU stevig weerwerk bieden aan een minister als Van Engelshoven. Of dat in het kabinet gebeurd is, weten we niet, maar juist in deze coalitie mogen de partijen in Kamerdebatten hun eigen verhaal vertellen, zo is afgesproken. Met spanning keek ik dan ook onlangs naar het debat over de nota. Het CDA mompelde wat over ‘eigen verantwoordelijkheid van de samenleving’, maar maakte het Van Engelshoven op geen enkele manier moeilijk. De CU maakte het nog bonter: de partij deed niet eens mee aan het debat. 

Hopelijk waren alle CU-Kamerleden voor hun naasten aan het zorgen...

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons