Ooggetuigen

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

De opstanding uit de dood behoort tot het hart van het christelijk geloof. Voor veel mensen is dat best moeilijk te geloven. De wijzen van Athene bijvoorbeeld vonden de toespraak van Paulus over Jezus Christus interessant. Maar een paar wijzen haakten af, toen hij sprak over Jezus’ opstanding uit de dood.

De veertigdagentijd van Jezus

Geloven in de opstanding is geloven tegen de dagelijkse werkelijkheid in. Vroeg of laat staat iedereen bij een graf en nog nooit kwam er iemand terug. Het is dan ook heel belangrijk en veelzeggend dat Jezus veel tijd genomen heeft om Zijn volgelingen te overtuigen dat Hij echt uit de doden was opgestaan. Lucas vertelt in het boek Handelingen dat Jezus er veertig dagen aan besteed heeft. Het getal veertig is veelzeggend. Het is méér dan een getal. Veertig is de aanduiding dat het een buitengewoon belangrijke tijd is geweest.

Kansen om overtuigd te worden

Jezus is heel actief geweest. Hij heeft Zijn volgelingen allemaal minstens één keer ontmoet en gesproken. Individueel en collectief. Hij sprak met Maria van Magdala, met Petrus, met zijn broer Jakobus. Tomas was er de avond van de opstanding niet bij. Een week later wel. Toen richtte Jezus Zich speciaal tot hem. Niet om Tomas te kijk te zetten, maar om hem in de gelegenheid te stellen zich ervan te overtuigen dat Hij het echt was. De andere discipelen hadden die kans een week daarvoor immers ook gekregen. Zij mochten Jezus ook betasten en zagen Hem zelfs eten. Nee, Jezus was geen spook, geen hersenschim. Jezus was nog altijd een echt mens. Een nieuw, echt mens.

Ooggetuigen van de opstanding

Als je de verhalen uit alle evangeliën optelt, kom je tot tien verschijningen. Paulus spreekt over een verschijning aan 500 mensen tegelijk. En Paulus verzekert zijn lezers dat velen van die grote groep in zijn tijd nog in leven waren. De opstanding van Jezus was geen sprookje, maar werkelijkheid. Er waren vele ooggetuigen.

‘Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God’ (Handelingen 1:3)

Waarschijnlijk heeft Jezus nog veel meer gesprekken gevoerd dan tijdens die tien verschijningen, waar de evangeliën over spreken. Lucas vertelt dat de volgelingen Jezus herhaaldelijk met hun eigen ogen hebben gezien en met hun eigen oren hebben gehoord. Soms hebben ze zelfs met Hem gegeten.

Een persoonlijke bemoediging

Uit al die getuigenissen kies ik er één uit, het getuigenis van Jezus aan Tomas. Tomas mocht zich persoonlijk overtuigen. Hij mocht de littekens van Jezus betasten. Maar dat hoefde toen voor Tomas niet meer. Tomas kwam toen tot een geweldige uitspraak. Het is een mini-geloofsbelijdenis: ‘mijn Here en mijn God’. Tomas is in het evangelie van Johannes de eerste die Jezus belijdt als God. Met dat getuigenis zouden daarna alle discipelen de wereld ingaan. Het fundament van de kerk was nu compleet.

De apostelen hebben Hem gezien. Naar aanleiding daarvan kwamen wereldwijd velen tot geloof. De dood heeft niet het laatste woord. Hij leeft! Zij waren ooggetuigen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons