Mysteries

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Paulus noemt de weg die God met het volk Israël gaat, een mysterie. Mysterie is oorspronkelijk een Grieks woord, dat door vertalers van het Nieuwe Testament onder andere met het woord ‘geheimenis’ vertaald is. Het woord ‘geheimenis’ komt nauwelijks nog in onze spreektaal voor, en moet niet verward worden met het woord ‘geheim’.

Een geheim is iets wat niet iedereen weet. Wordt het verklapt, is het meteen geen geheim meer. Met ‘geheimenissen’ ligt dat anders. Het accent ligt niet zozeer op het niet weten, maar op het niet begrijpen. Een geheimenis kun je niet goed verklaren, het blijft ondoorgrondelijk. Tegenwoordig gebruiken we daar het woord mysterie voor. Inderdaad, gewoon weer dat Griekse woord.

‘Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat’ (Romeinen 11:25)

Goddelijk geheim

De Nieuwe Bijbelvertaling heeft gekozen voor de uitdrukking ‘goddelijk geheim’. Er bestaan mysteries die God kent. Hij kent het geheim ervan, maar wij mensen niet. Begrijp jij alles van het geloof? Zal ik eens een paar mysteries noemen?

Neem nou het feit dat christenen geloven dat God drie-enig is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Begrijp jij het? Ten diepste is het een groot mysterie. Nog zo’n mysterie: God is mens geworden. Maar laat ik dicht bij huis blijven: waarom gelooft de een wel en de ander niet? Ja, daar zijn allerlei verklaringen voor te geven. Maar kom je er dan helemaal uit? Of zit zelfs in het wel of niet geloven een mysterie?!

Onbegrijpelijk

Paulus noemt onder andere de weg die God met het volk Israël is gegaan, een mysterie. Dat is een zware weg geweest, een moeilijke, onbegrijpelijke weg. Paulus vond het onbegrijpelijk dat een deel van het volk Jezus verwierp als de Messias en een ander deel niet. Hij was er zelf een voorbeeld van. Hij kon het niet begrijpen.

Reacties op Gods mysteries

Je kunt op verschillende manieren reageren op mysteries reageren. Je kunt je eraan storen, erop stuklopen, God zelfs de rug toekeren. Je kunt ook aanvaarden dat er mysteries, goddelijke geheimen zijn en blijven.

Paulus erkent dat mysteries bestaan en belijdt dat wij nu nog zien door een spiegel in raadselen. Zijn reactie is bijna altijd dezelfde. Vaak eindigt hij met een loflied. Een lofprijzing voor de grootheid van God. Indrukwekkend is het loflied aan het eind van Romeinen 11:33 ‘Zo geweldig is Gods wijsheid! Zo bijzonder zijn Gods beslissingen! Voor mensen zijn ze onbegrijpelijk, ongelofelijk, onvoorstelbaar. Geen mens kan bedenken wat God van plan is’.

Mysteries: je kunt erover struikelen. Je kunt je er ook over verwonderen. Ooit krijgen we uitleg.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons