'Mens en dier gelijkwaardig verklaren gaat me te ver'

Blog van Tijs van den Brink

De positie van dieren is ingrijpend veranderd de afgelopen decennia. Toen ik klein was, was het duidelijk: dieren bestaan, we zorgen goed voor ze, maar de mens is zodanig superieur aan het dier dat de vraag of mens en dier gelijkwaardig zijn, ridicuul is.

Onlangs vond ik mijzelf terug in een groep betogers die vindt dat het natuurgebied bij de Oostvaardersplassen is verworden tot een concentratiekamp. In de afgelopen decennia zijn er dertig- tot veertigduizend dieren omgekomen, zo berekenden zij. Een betoger maakte letterlijk de vergelijking tussen de hongerwinter van 1944 en wat de konikpaarden, heckrunderen en edelherten ter plekke is overkomen. Ik stelde de betogers de vraag die vroeger ridicuul was: zijn mens en dier gelijkwaardig?

Bij de meesten was er geen spoor van twijfel: natúúrlijk zijn mens en dier gelijkwaardig! Ik was zo verbaasd dat ik op dat moment geen vervolgvraag wist (heb ik niet vaak...). Later wel natuurlijk: Wat? Zijn mens en dier gelijk? Maar dieren hebben toch geen ziel? Dieren kunnen toch geen boodschappen doen? En als een aap een banaan steelt, brengen we hem toch niet voor de rechter? 

Het dier heeft een enorme emancipatie doorgemaakt in ons land. De Partij voor de Dieren is in de Tweede Kamer inmiddels net zo groot als de ChristenUnie en groter dan de partij voor de ouderen (50Plus). Een vraagstuk als dat rondom de Oostvaardersplassen maakt een grote volkswoede los: de afspraak om de dieren daar niet bij te voeren, werd schielijk losgelaten toen activisten het recht in eigen hand namen en de dieren zelf bijvoederden.

Ik merk dat ik het als niet-dierenliefhebber lastig vind deze beweging echt te snappen. Sommige mensen houden meer van hun huisdier dan van hun levensgezel, want het huisdier is tenminste echt trouw... En onlangs interviewde ik een promovendus die vindt dat dieren dezelfde rechten moeten krijgen als mensen, inclusief een politieke stem.

Uiteraard: mensen moeten goed met dieren omgaan, dat leerde ik ook al toen ik klein was. Je trekt een spin geen poten uit en je trapt het huisje van een slak niet expres kapot. En er is vast veel te zeggen over de manier waarop in de bio-industrie wordt omgegaan met dieren. Maar mens en dier gelijkwaardig verklaren, gaat me veel te ver. Ik geloof dat de mens ‘de kroon op de schepping’ is. En ja, die kroon heeft de dure plicht zich netjes te gedragen, ook tegenover dieren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons