Hoe stop je negatieve erfenissen uit het verleden?

'Je bent zelf de schakel tussen het verleden en de toekomst'

Ieder mens heeft een verleden dat invloed heeft op het leven van nu. Ook het verleden – met alle keuzes, patronen en gewoontes – van je (voor)ouders kunnen invloed hebben. Hoe stop je negatieve ballast die je met je meedraagt?

‘Erfenissen uit het verleden’ kunnen positief of negatief zijn. God sprak er in Deuteronomium 5:9,10 over dat, wanneer mensen Hem haten, het tot in het derde en vierde geslacht merkbaar zal zijn (negatieve erfenissen). Maar dat, als mensen Hem liefhebben, Hij hen tot in het duizendste geslacht Zijn liefde zal bewijzen (positieve erfenissen). Wat voor voorgeslacht had jij?

Word je bewust van de erfenissen uit het verleden

Zonder bewustwording is er zelden of nooit verandering mogelijk. Daarom is het noodzakelijk je bewust te worden van eventuele destructieve erfenissen uit het verleden. Het is niet altijd een leuk proces om daarmee bezig te zijn, maar wel heel belangrijk. Het komt namelijk vaak voor dat negatieve processen en gewoontes onbewust doorgegeven worden aan de volgende generatie, zonder dat ooit iemand nadenkt over de vraag of het eigenlijk wel goede of positieve processen en gewoontes zijn.

Bij die erfenissen kun je in extreme gevallen denken aan alcoholverslaving die wordt doorgegeven van (groot)ouders op kinderen, pornoverslaving, seksueel misbruik, mishandeling of echtscheiding. Er zijn families waarin deze dingen vaker voorkomen dan in andere gezinnen. Maar ook ‘kleine’ gewoontes, zoals ongezond eten of het hebben van een slecht zelfbeeld, worden vaak onbewust doorgegeven. Dus: word je hiervan bewust. Hoe ben jij de persoon geworden die je nu bent? Welke gewoontes en patronen heb jij, die destructief zijn in je leven? 

Denk na over je eigen aandeel

Als je er bewust van bent dat je negatieve patronen in je leven hebt die vanuit je voorgeslacht ontstaan zijn, dan is het belangrijk dat je beseft dat jij er ook een aandeel in hebt als het in stand gehouden wordt. Jouw (groot)vader of (groot)moeder is niet verantwoordelijk voor jouw keuzes en daden, dat ben je zelf. En dat aandeel bestaat eruit dat je enerzijds zelf de keuzes maakt om het negatieve gedrag in stand te houden, maar anderzijds ook dat jij de macht hebt om die destructieve patronen te doorbreken!

Realiseer je dat jij de schakel bent tussen het verleden en de toekomst en dat je daar een einde aan kunt maken! Als je bijvoorbeeld weet dat jouw vader en grootvader al een zwak hadden voor mooie vrouwen en porno, weet dan dat jij de schakel kunt zijn om die negatieve invloeden te stoppen.

Heel wat mensen staan slechte gewoontes in hun leven toe, omdat ze er gewoon niet over nadenken hoeveel negatieve invloed het op hun leven heeft. En voor zichzelf vinden ze het soms niet eens zo erg als het blijft zoals het is. Maar bedenk je wat er gebeurt als jij het niet doorbreekt en het weer aan jouw kinderen doorgeeft. Is dat wat je wilt? Wil je dat jouw kind ook een pornoverslaving ontwikkelt? Dat het een slecht zelfbeeld krijgt? Dat het belast is met… vul maar in?

Bid en doorbreek de negatieve patronen en gewoontes

Een erfenis uit het verleden is niet zomaar doorbroken. Het vraagt dat we er bewust afstand van doen. Veel mensen weten niet dat er ook een geestelijke component zit in de negatieve erfenissen die we gekregen hebben. En om dat te kunnen doorbreken, heb je Jezus nodig! Bid ervoor dat Jezus deze patronen in je leven zal verbreken. Neem het serieus! En schakel professionele hulp in. Denk daarbij aan therapeutische hulp en aan bevrijdingspastoraat.

Elke dag heb je weer een nieuwe kans om het goede te kiezen en daarmee het kwade te overwinnen. Doorbreek de negatieve patronen door er positieve gewoontes tegenover te zetten. Vraag anderen om hulp als je het lastig vindt en bid dat de heilige Geest je hier ook bij zal helpen, want dat wil Hij heel erg graag!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons