Hebreeën 11 uit Pakistan

Blog van Annemarie van Heijningen

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Door het geloof blijven de kinderen van de vals beschuldigde Shafqat en Shagufta bidden om bevrijding van hun ouders. Want God is hun enige hoop.

Door het geloof is pastor Mehboob, toen hij geroepen werd de woorden van Jezus te brengen aan zijn landgenoten, gehoorzaam geweest.

Door het geloof zijn hij en zijn gezin vreemdeling in eigen land, gezocht en opgejaagd. Maar zij verwachten de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.

Door het geloof hebben de kinderen van Mehboob, ondanks spanningen en angst, dezelfde vastberaden passie als hun vader: het evangelie delen met een ieder die het horen wil.

Door het geloof hebben Fatima en Amir geweigerd langer een moslim genoemd te worden. Zij kiezen ervoor liever met de volgelingen van Jezus slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik de veiligheid van de islam te genieten. Zij beschouwen de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de nabijheid van hun dierbaren, want zij hebben het loon voor ogen.


Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Patras en Sajid, Naseem en Saima, Arslan en Danish. Zij lijden gebrek, worden verdrukt en mishandeld. Zij kennen wanhoop, trauma’s en trieste verlatenheid. Zij wenen als Rachel over hun kinderen en weigeren vertroost te worden. Zij richten, hoewel geknakt en lamgeslagen, hun blikken hemelwaarts, als zien zij de Onzichtbare.

Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij heeft voor hen allen een stad gereedgemaakt.
 Welnu dan, laten ook wij, samen met hen, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons