Geboren in Jeruzalem

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Een Jiddische schrijver schreef ooit: “Mijn wieg stond in Polen, maar ik ben in Jeruzalem geboren.” Volgens de rabbijnen worden vrome Joden, die niet in Israël wonen, maar trouw blijven aan de Thora, gerekend als in Sion te zijn geboren. Jeruzalem is en blijft hun moederstad. Psalm 87 gaat nog verder. Daar staat dat Jeruzalem niet alleen de stad van Israël is, maar ook de stad van de volkeren. Niet-Joden zullen ook mogen en kunnen zeggen: Ik ben geboren in Jeruzalem.

‘Ik noem Rahab en Babel die Mij kennen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren’ (Psalm 87:4)

Niet-Joden worden concreet benoemd:

  • Allereerst is daar Rahab. Dat is een andere naam voor Egypte. Ja, Egypte, het land waar ooit de Joden als slaven woonden. Maar ook het land, waarmee Israël tot op de dag van vandaag op gespannen voet leeft. Menige oorlog is in de loop van de geschiedenis met Israël gevoerd.
  • Dan Babel. Dat heeft in de Bijbel een nog slechtere naam dan Egypte. Denk bijvoorbeeld maar aan de Babylonische ballingschap van Israël. Een bijzonder verdrietige en pijnlijke periode.
  • De Filistijnen worden genoemd. Een volk dat verdwenen lijkt te zijn. Maar als je die naam nu eens zou veranderen in Palestijnen? Dan ben je geneigd te zeggen: Die ook?!
  • Tyrus zou je kunnen vervangen door Libanon. En Nubië door Ethiopië.

De dichter bedoelt absoluut niet: alleen mensen van die volkeren zullen erbij horen. Integendeel, uit alle volken zullen er ooit mensen zijn, die mogen en kunnen zeggen: Mijn wieg stond in …, maar ook ik ben geboren in Jeruzalem.

Welk Jeruzalem wordt bedoeld?

God heeft gezegd: Ik breng ze allemaal in Sion. Het is geen automatisme. Geboren zijn in Sion heeft alles te maken met wedergeboorte. Dat zijn de mensen die Mij kennen, zegt de psalm. De dichters zagen het allemaal voor zich, terwijl de werkelijkheid toen ook totaal anders was. Zo is het nog steeds. Wanneer zal die verandering komen? Welk Sion, welk Jeruzalem wordt eigenlijk bedoeld?

Christenen hebben er allerlei theorieën over. Over één ding zullen ze het wel met elkaar eens zijn. De Bijbel zegt dat als het nieuwe Jeruzalem komt vanuit de hemel op de aarde, het dan helemaal waar zal zijn. Volkeren zullen ‘die stad’ in- en uitlopen. Mensen afkomstig uit werkelijk alle volkeren. Niet alleen uit Israël, maar ook uit de verste hoeken van de aarde.

Een gedicht met perspectief

Je verbaast je erover hoe de Korachieten, die deze psalm hebben gedicht, ooit zo’n visie hadden om dit op te durven en kunnen schrijven. Zo’n enorm perspectief! Waaraan was dat ontleend? Dat moet het geloof in de beloften van God geweest zijn. Beloften, zoals Hij die ooit aan Abraham heeft gegeven: ‘Alle volkeren zullen wensen gezegend te worden zoals jij’ (Genesis 12:3).

Hoe zal de relatie met het oude Jeruzalem zijn? Eén ding is zeker: het nieuwe Jeruzalem bouwen wij niet. Dat komt vanboven. En daar ben ik geboren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons