Een levend bewijs

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Steeds meer mensen hebben helemaal niets met Israël. Ze begrijpen niet dat er christenen zijn die het voor deze staat opnemen. Ooit was er een grote bewogenheid met de Joden, maar door alle politieke ontwikkelingen in de staat Israël is deze liefde verdwenen.

Wat Israël doet, is niet altijd goed.

In de Bijbel lezen we dat God de Israëlieten Zijn kinderen noemde. Maar God heeft Israël zo vaak moeten vertellen dat het Hem de rug had toegekeerd! Toch liep God hen altijd weer achterna en riep hen terug: ‘Ontrouw volk, kom bij me terug. Dan zal ik zorgen dat jullie mij weer trouw worden.’ En als Israël door eigen schuld in de narigheid zat en dan ook nog durfde te zeggen dat God hen had verlaten en vergeten, verzekerde God hen dat dat absoluut niet waar was.

De reactie van God

Je vraagt je af waarom God zo reageert. Zijn Israëlieten beter dan andere volken? Hebben zij een streepje voor? Daar zit het niet in. Het heeft alles te maken met het feit wie en hoe God is. Ooit heeft God dit volk Zijn beloften gegeven. God houdt Zich aan Zijn Woord. God is trouw. Op Zijn beloften mag je altijd rekenen.

God is als de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Deze vader stond elke dag op de uitkijk in de hoop dat zijn ‘verloren’ zoon thuis zou komen. Niet, omdat de jongste zijn lievelingetje was, maar omdat het zijn kind was.

Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin’ (Romeinen 11:1)

Paulus is fel

Daarom was Paulus er ook snel klaar mee, toen mensen in de gemeente van Rome beweerden dat God het met Israël had gehad. Volgens hen hadden de Joden niet alleen Jezus laten kruisigen, maar hadden ze na Pinksteren ook de boodschap van Zijn opstanding verworpen. Paulus reageert heftig. ‘Heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet.’ Ik ben zelf het levende bewijs. Overigens is hij de enige niet. Alleen al op die eerste Pinksterdag lieten drieduizend Joden zich dopen.

Gods trouw

Een volk kan God verstoten. Een volk laat de God van het verbond soms zomaar vallen. Maar laat God ook Zijn volk zomaar vallen? Paulus zegt: Dat kan niet, dat bestaat niet. Ik ben zelf daar het bewijs van. Want ik was ook zo’n Israëliet die eerst niets met Jezus te maken wilde hebben. En jullie weten hoe God mij veranderd heeft. God blijft altijd trouw aan wat Hij heeft beloofd.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons