Als een levend offer

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Veel mensen brengen offers. Dat kunnen zware offers zijn, zoals een goed betaalde baan laten lopen of opgeven omwille van je gezin. Verhuizen, omdat je werkgever dat van je verlangt. Veel geld investeren in de studie van je kinderen. Elke keer een stap terugdoen vanwege ziekte of ouderdom van je partner. Vrije tijd inleveren voor taken in de kerk, geven aan goede doelen, noem maar op. Alle lof voor zulke mensen! Dat betekent dat ze hart hebben voor een ander. Anders lukt je zoiets niet.

Een offer zijn

Nu spreekt Paulus over zelf een offer zijn. Dat gaat nog vele malen verder. Om het maar met dat plaatje van vroeger te zeggen: dan leg je jezelf op het brandhout. Dan ga je er zelf aan. Wie doet dat? Jezus heeft het gedaan, mag je zeggen. Maar martelaren gaven ook hun leven. Die kwamen niet alleen uit de christelijke wereld. Wat dacht je bijvoorbeeld van die miljoenen soldaten! Je kunt je dus afvragen of het iets is wat typisch christelijk is: niet alleen een offer geven, maar ook zelf een offer zijn.

Paulus roept ons op om de barmhartigheid van God te kennen. Het staat er zelfs in het meervoud. In de voorgaande hoofdstukken heeft Paulus dat uitgelegd. Hij schreef onder andere dit: ‘slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’ (Romeinen 5:7,8).

Het offer van Jezus

Als je dat leest, ontdek je het grote verschil. Jezus offerde Zijn leven voor zondaren. Onder zondaren vallen niet alleen vrienden, maar ook vijanden. Het is echt niet overdreven dat Paulus het over barmhartigheden (meervoud) heeft. Om de betekenis van het offer dat Jezus bracht uit te leggen, kom je woorden te kort.

Een offer willen zijn voor vijanden is namelijk iets wat niet bij een mens past. Zoiets gaat niet vanzelf en is ons ook niet op het lijf geschreven. Daar is echt iets anders voor nodig. Paulus wijst niet alleen op de noodzaak van een innerlijke verandering, maar ook op de genade die ons geschonken is.

‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u’ (Romeinen 12:1)

Het kost strijd een offer te worden

Want zonder die genade lukt dat nooit. Paulus zegt dat dit niet vanzelf gaat. Dat moet je oefenen. Gods genade houdt in dat Hij je zonden vergeeft, maar ook dat God een nieuw persoon van je maakt. Het kost echter veel strijd om te worden wat je van nature niet bent: een offer. Toch is het onze roeping om als gelovigen op aarde een offer te zijn. Op Hemelvaartsdag ging Jezus de hogepriester terug naar de hemel. In de hemel staat een altaar. En wie zijn het reukwerk?!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons