150e wake bij uitzetcentrum voor gedetineerde vluchtelingen

'We willen deze vluchtelingen laten merken dat we ze niet vergeten'

in Christelijk Nieuws

Aanstaande zondag wordt voor de 150e keer een wake gehouden bij het Detentiecentrum Zeist, waar mensen gevangen zitten die het land moeten verlaten. Een jubileum dat met gemengde gevoelens wordt gevierd.

“Het is een trieste mijlpaal,” bevestigt Corja Menken-Bekius, coördinator van de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk van de Raad van Kerken Zeist. “We vinden dat mensen die geen strafblad hebben, niet gevangengezet moeten worden. Dat signaal willen we afgeven.

Tegelijkertijd willen we met de wake de mensen die binnen zitten – voor zover dat lukt – compassie tonen en hun laten weten dat we ze niet vergeten. Dat medeleven onderstrepen we met een wekelijkse bloemengroet, waar zesendertig kerken in toerbeurt aan meedoen. Deze bloemen – die bij een viering in een kerk hebben gestaan – worden aan de mensen in de cellen uitgedeeld. Op allerlei manieren willen we eraan meewerken dat het daarbinnen, waar mensen zich vaak rotvervelen, dragelijker wordt.”

Wat gebeurt er bij zo’n wake?
“De wake heeft een vaste vorm. Wij zingen samen en staan stil bij een actuele gebeurtenis. We beginnen met het lied Als alles duister is en sluiten af met We shall overcome. Bij het zingen daarvan worden bloemen in het hek gestoken.”

Wat vindt het detentiecentrum ervan?
“In het begin was men argwanend: we zetten immers kritische noties bij wat daar gebeurt. In de loop van de tijd is er meer vertrouwen gegroeid. Ze kennen ons. En wij weten dat veel medewerkers in het detentiecentrum erg hun best doen om de mensen die daar vastzitten, bij te staan. Dat doen wij ook heel praktisch: als wij horen dat er bijvoorbeeld naai- en breimaterialen nodig zijn, doen wij een oproep in de kerken. Binnen de kortste keren hebben wij dan een vrachtautootje met materialen die naar binnen gebracht kunnen worden. Dat wordt natuurlijk wel gezien.”

Hoe is het initiatief voor de wake ontstaan?
“Het is begonnen met de Schipholbrand in 2005, waarbij elf asielzoekers omkwamen die uitgezet zouden worden. Degenen die deze brand overleefden, werden – getraumatiseerd – naar Detentiecentrum Zeist overgebracht. Op dat moment stond het leeg en was het dus beschikbaar. De Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk nam het initiatief voor een wake. Twee weken nadat de overlevenden van de brand in het detentiecentrum aankwamen, werd de eerste wake voor de hekken van het detentiecentrum gehouden.”

Wat gebeurt er bij de 150e wake?
“We houden het normale programma aan: het is een normale wake met bijzondere elementen. Burgemeester Koos Janssen uit Zeist komt spreken: ook in Zeist zwerven mensen rond die een beroep doen op de bed-bad-broodregeling. Een andere spreker is Eduard Nazarsky, directeur van Amnesty International. Het vluchtelingenkoor Zola gaat zingen: dat zijn mensen die daar ook hebben gezeten. Verder zingt het kerkkoor ’t Zand uit Amersfoort een aantal liederen.”

Hoe kun je aan deze wake deelnemen?
“Mensen kunnen zich bij de rozenoptocht voegen, die op de hoek van de Kampweg en de Richelleweg in Soesterberg geformeerd wordt. We lopen gezamenlijk naar de ingang van het detentiecentrum. De wake begint om 16.15 uur. We vragen alle deelnemers een witte

Meer informatie over deze wake is te vinden op de site Wake Zeist.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons