100 jaar SGP

Van een partij die vooral tégen dingen was, naar een partij die aan tafel zit

in Christelijk Nieuws

Het feest bij de SGP: vandaag bestaat de partij precies 100 jaar! Opvallend is dat deze partij de grootste jongerenafdeling heeft. “Steeds meer jongeren zien de waarde van een groter verband van christelijke jongeren.”

Vraag naar drie hoogtepunten van de SGP en je weet zeker dat de gedoogsteun die de SGP aan kabinet Rutte I gaf, in het lijstje staat. Als goede twee noemt Willem Pos, voorzitter van SGP-jongeren, het begrotingsakkoord dat na de val van Rutte 1 gesmeed moest worden. “Dat is deze maand precies 6 jaar geleden. Dit akkoord wordt het Kunduz-akkoord of lenteakkoord genoemd. Voor die tijd zat de SGP niet aan de onderhandelingstafel. Toen D66-leider Pechtold opeens aangaf dat iedereen de kans gehad had, leidde dat tot boosheid bij Van der Staaij, omdat de SGP niet was geraadpleegd. In anderhalf jaar tijd verschoof de SGP toen van de zijlijn naar zeggenschap.”

Tot slot noemt Pos de zogenaamde ‘nacht van Kersten’. “Dat is wel een klassiek hoogtepunt in de vroege geschiedenis van de SGP. Het speelde in 1925, toen een amendement van dominee Kersten en dominee Zandt, om het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan op te heffen, de meerderheid kreeg en het kabinet viel.”

Tweede Kamerfractievoorzitter Kees van der Staaij tijdens de partijdag van de SGP waar het jubileum gevierd is met de leden.

Wat is de belangrijkste verandering die de SGP heeft doorgemaakt?
“Het vrouwenstandpunt vind ik nog niet eens de belangrijkste verandering. Veel relevanter vind ik het feit dat de SGP veranderd is van een partij die vooral tégen dingen was, naar een partij die aan tafel zit en bereid is mee te onderhandelen als er een coalitie gemaakt moet worden. Dat begon op lokaal en provinciaal niveau. In Zeeland hebben we bijvoorbeeld in de Staten gezeten, en ik meen ook in Gelderland. Wat mij betreft is dat wel een heel fundamentele verandering.”

Voor de meeste stemmers is een meeregerende SGP een illusie. Is gedogen voor de SGP het hoogst haalbare?
“Ik denk dat regeren voor onze partij inderdaad te hoog gegrepen is. Dat wil niet zeggen dat de SGP nooit in een kabinet zal belanden, maar ik denk dat het meer onze rol is te gedogen, dan om de hele verantwoordelijkheid van het kabinetsbeleid te dragen, zoals de ChristenUnie nu doet. Als je gaat regeren, ben je voor het hele kabinetsbeleid verantwoordelijk. Wanneer je gedoogt, is die verantwoordelijkheid beperkter.”

Hoe kan het dat de SGP zo’n grote jongerenafdeling heeft?
“Ik denk dat dit voor een deel zuilgebonden is. Dat helpt ons ook jongeren op specifieke plekken – zoals familiebeurzen en themadagen van bepaalde kerkelijke jongerenorganisaties – te vinden om hen lid te maken. Dat is een voorrecht dat andere partijen niet hebben. Bovendien merken we dat veel studenten zich heel bewust zijn van hun positie als minderheid in een overwegend seculiere maatschappij. Daardoor zien zij steeds meer de waarde ervan in om zich aan te sluiten bij een groter verband van christelijke jongeren, waar nagedacht wordt over politiek-maatschappelijke thema’s.”

Veel mensen van buiten de SGP-achterban reageren positief op de campagne voor liefde en trouw

Wat heeft de SGP voor niet gelovigen concreet opgeleverd?
“Heel veel mensen van buiten de SGP-achterban reageren positief op de campagne voor liefde en trouw. Ook de motie van Van der Staaij – om na jarenlange bezuinigingen meer geld vrij te maken voor defensie – is binnen het ministerie van Defensie nog steeds een begrip. Extra geld was jarenlang politiek niet haalbaar, tot de partijen daar toch het nut van inzagen.”

Wordt het niet tijd voor een fusie met de andere twee christelijke partijen?
“Dat zie ik op korte termijn niet gebeuren. Laat ik het zo zeggen: ik hoop dat het niet nodig is. Zolang de christelijke partijen nog naast elkaar kunnen bestaan, denk ik dat ze, behalve punten die hen samenbinden, voldoende punten hebben waarop zij zich kunnen onderscheiden. Volgens mij is dat prima. Maar als het echt niet anders kan, moeten we het zeker doen.”

Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons