Zelfkennis leidt tot een langer leven

Nieuwe resultaten uit 'the Nun study'

Als je volledig achter een levenskeuze staat heeft dat nog lang effect, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Een nieuwe analyse van data uit ‘the Nun Study’ laat zien dat de nonnen die uit volle overtuiging kiezen om toe te treden langer leven dan hun zusters die met een andere motivatie kozen voor het kloosterleven.

Deelnemers aan the Nun Study (zie kader) schreven in 1930 essays voordat ze toetraden tot de orde. De essays geven inzicht in hoe de nonnen, die toen gemiddeld 22 jaar oud waren, indertijd tot hun keuze kwamen. Onderzoekers beoordeelden de teksten op zaken als het maken van keuzes, gevoeligheid voor groepsdruk en steun van de ouders bij het maken van een autonome keuze.

Voorspelling

Van de oorspronkelijke groep zijn inmiddels 176 nonnen overleden. Analyse van hun essays liet zien dat aan de hand van keuzegedrag, de mate van zelfreflectie en autonomie de levensverwachting voorspeld kan worden. Dat blijkt uit het onderzoek dat eerder deze maand in de Journal of Personality is gepubliceerd.

Zelfreflectie

Nonnen die duidelijk een weloverwogen keuze maakten voor het kloosterleven en zich daarin ook gesteund voelden door hun ouders blijken tot wel twee jaar langer te leven. Ook de mate van zelfreflectie draagt bij aan een langer leven. Uit een eerdere analyse van de essays bleek al dat wie positief in het leven staat een langer leven heeft.

The Nun Study

Sinds 1986 is in Amerika een groot, langlopend onderzoek onder rooms-katholieke nonnen bezig. Het onderzoek startte met een groep van 678 nonnen. Deze groep is relatief homogeen omdat alle nonnen een zelfde soort leefomgeving en levensstijl hebben. Doel is om te onderzoeken hoe de ziekte van Alzheimer begint. Zo publiceerden onderzoekers in 2005 een studie waaruit blijkt dat taalvaardigheid op jonge leeftijd een indicator is voor het ontwikkelen van Alzheimer. 

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons