Wie is de bloedvloeiende vrouw uit The Passion?

‘Wat die vrouw deed, getuigt van kracht en doorzettingsvermogen’

in Christelijk Nieuws

Tijdens The Passion 2018 vertolkt zangeres Graziëlla Hunsel de rol van bloedvloeiende vrouw. Maar wie is deze vrouw eigenlijk? En waarom zit zij in The Passion?

Graziëlla Hunsel zingt twee liedjes, waaronder een duet met Tommie Christiaan, die de rol van Jezus vertolkt. Ze is enthousiast over haar rol in The Passion en onder de indruk van het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. “Wat die vrouw gedaan heeft, getuigt van heel veel kracht en doorzettingsvermogen. Ze stond al 12 jaar buiten de gemeenschap en hoorde bij het uitschot. Niemand had interesse in haar of wilde iets met haar te maken hebben. Toen ze hoorde dat Jezus en de discipelen in haar stad zouden komen, putte ze daar veel hoop en kracht uit, en zette ze alles op alles om Hem te ontmoeten. Dat spreekt mij enorm aan in die rol."

Marcus 5:25-34 beschrijft het verhaal van een vrouw, die al 12 jaar lang bloed vloeide. In de hoop van deze kwaal te genezen, bezocht ze allerlei artsen. Dit heeft haar niet alleen haar hele vermogen gekost, haar gezondheid ging er ook door achteruit.

Daarnaast bracht haar aandoening haar in een sociaal isolement. Zolang de bloedvloeiingen aanhielden, was zij immers volgens de godsdienstige wetten onrein, mocht zij niemand aanraken en mocht niemand haar aanraken.
Door de kleren van Jezus aan te raken, hoopte zij toch te genezen. Daarom baande zij zich door de menigte een weg naar Jezus toe om dit plan stiekem ten uitvoer te brengen. En inderdaad: zodra ze de kleren van Jezus aanraakt, geneest ze. Jezus reageert hierop met de vraag: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ De vrouw bekent – trillend van angst –  haar daad en krijgt te horen dat ze door haar geloof genezen is. Jezus geeft haar Zijn zegen mee.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een Bijbelverhaal dat aan de lijdensgeschiedenis voorafgaat, in The Passion belicht wordt. “Zo hebben we twee jaar geleden een stukje van de Bergrede aan het verhaal toegevoegd,” licht EO-woordvoerder Cornelis Vlot toe. “Dit jaar gebeurt dat met het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Dit sluit goed aan bij het thema ‘Ik zie jou’. Deze vrouw was verstoten en stond buiten de samenleving. Doordat Jezus haar genas, hoorde zij er weer helemaal bij.”

De voorgeschiedenis hoort erbij

“De lijdensgeschiedenis van Jezus staat niet los van alles wat daaraan voorafging,” voegt Arnoud Bruinier, tv-eindredacteur van The Passion, hieraan toe. “De hele actieve missie van Jezus en Zijn discipelen duurde maar een paar jaar. Het is logisch iets uit die voorgeschiedenis in The Passion te benoemen. Uiteindelijk gaat het hele verhaal om wie Jezus is en hoe Hij zich laat zien.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons