'Visie' helpt zendelingen en thuisfrontcommissies

Pinksteractie geeft zendingswerkers een zetje in de rug

in Geloven

Rond Pinksteren besteedt Visie aandacht aan zending. Organisaties die voor hun zendelingen op zoek zijn naar mensen die praktische hulp kunnen bieden en thuisfrontcommissies die advies of hulp nodig hebben, kunnen in Visie of op deze website een gratis oproep laten plaatsen.

In de Visie die op 17 mei verschijnt, wordt ruimte vrijgemaakt voor de oproepen van thuisfrontcommissies en zendelingen. Daarnaast worden deze rond Pinksteren gepubliceerd op deze website. In deze kleine ‘advertenties’ wordt vermeld wie welke ondersteuning zoekt, en met wie geïnteresseerde lezers daarover contact kunnen opnemen.

Welke verzoeken komen in aanmerking?

Voor deze actie komen alleen aanvragen voor kortdurende, praktische ondersteuning in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan inzet door bouwkundigen bij bepaalde projecten, hulp bij onderwijs aan kinderen van zendelingen, ondersteuning bij het ontwerpen en bouwen van een website, advisering hoe de achterban van een zendeling betrokken gehouden of uitgebreid kan worden, enzovoort. 

Tot 16 mei kunnen via onderstaand formulier oproepen ingediend worden. De redactie van Visie beslist welke ‘advertenties’ in Visie en/of op de website worden geplaatst.

Aanmeldingsformulier

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons