Vijf jaar paus Franciscus aan het roer

‘Zelfs mijn protestantse vrienden hebben een glimlach voor hem over’

Op 19 maart was het vijf jaar geleden dat de Argentijnse jezuïet Jorge Mario Bergoglio tot hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk werd geïnaugureerd. Zijn populariteit reikt tot ver buiten de kerk, maar in behoudende kringen is hij niet geliefd. Visie maakt de balans op.

Sinds vijf jaar kan de rooms-katholieke cultuurtheoloog Frank Bosman opgelucht ademhalen als een journalist hem interviewt over de paus. “Het is prettig te merken dat ik niet meer hoef te denken: wat heeft de paus nou weer gezegd?” Waar vorige pontificaten nog weleens verdedigd moesten worden in het publieke domein, hoeven katholieken tegenwoordig minder tegen de stroom in te zwemmen. “Iedereen knikt begripvol als je de paus in de media aanhaalt. Ik vind het fijn dat je als rooms-katholiek in West-Europa weer met een opgeheven hoofd kan rondlopen.” 

Eenvoudige toon

Dat is volgens Bosman te danken aan de ongekend populaire Franciscus, die als spiritueel wereldleider de kerk opnieuw kleur probeert te geven. “Zelfs mijn protestantse en seculiere vrienden hebben een glimlach voor hem over. Omdat hij doet wat hij zegt.”

Deze eenvoudige en transparante toon roept ook onder protestanten veel herkenning op, zegt Karin van den Broeke, net afgezwaaid als voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk. “Deze paus laat in zijn handelen zien dat hij zich door Christus geroepen weet. Met de keuze voor zijn naam, Franciscus, heeft hij aangegeven waar hij voor staat: een paus die opkomt voor armen en kwetsbaren. Voor zichzelf vraagt hij geen luxe, aan daklozen en vluchtelingen biedt hij graag opvang. In de encycliek Laudato Si vraagt hij, door het evangelie bewogen, om aandacht voor klimaat en duurzaamheid.”

Ik doe een dringende oproep tot een nieuwe dialoog over hoe we de toekomst van onze planeet vormgeven.
Paus Franciscus

Het opkomen voor de armen, de vluchtelingen en het milieu zijn symbolische handelingen die niet alleen authentiek zijn, vult Bosman aan, maar ook strategisch. “De paus is natuurlijk niet dom: hij doet dit ook om geloofwaardig te zijn.”

Oecumene

Vanuit protestants perspectief heeft Van den Broeke ook veel waardering voor Franciscus’ opstelling in de oecumenische samenwerking met andere kerkgenootschappen. “Ter voorbereiding op het gedenken van 500 jaar Reformatie zette de paus een stap om het oude kerkelijke conflict te boven te komen en aan meer verbondenheid te werken. De paus hoopt ook een bezoek te brengen aan de viering van 70 jaar Wereldraad van Kerken, dit voorjaar in Genève.”

Onconventioneel

In weerwil van alle enthousiaste reacties komt het onconventionele karakter van zijn pontificaat Franciscus ook op kritiek te staan. Behoudende katholieke gelovigen zijn helemaal niet zo enthousiast over de huidige paus. “Zij zien elke vorm van toenadering naar moderniteit als een corruptie van Jezus’ onveranderlijke boodschap,” legt Bosman uit. “De paus houdt zich niet aan het protocol, hij is te vriendelijk naar zondaars, naar homoseksuelen.”

Bosman vervolgt: “Volgens hem mogen gescheiden mensen met meer liefde en barmhartigheid behandeld worden, en hij denkt na over de mogelijkheid van vrouwelijke diakens." Ook zou de paus niet genoeg opkomen voor slachtoffers van seksueel misbruik, een moeilijk dossier dat de Rooms-Katholieke Kerk al decennia achtervolgt.

Als iemand homo is, God zoekt en van goede wil is, wie ben ik dan om te oordelen? Paus Franciscus

Het geloof terugbrengen

Wat Andries Knevel (EO-presentator en auteur van Het geheim van de paus) betreft, moet er niet te veel nadruk gelegd worden op deze controversiële zaken. “Dan wordt de paus erg naar het schema van de wereld geframed. Natuurlijk zijn dit belangrijke thema’s, maar ik vind de vraag belangrijker of hij het geloof heeft teruggebracht in de harten van (katholieke) gelovigen.”

Voor Knevel heeft de paus juist op geloofsgebied veel betekend. “Ik zal nooit het moment vergeten dat ik De naam van God is genade las, het boekje van Franciscus. Dat raakte me, omdat hij prachtige dingen schrijft over genade en barmhartigheid. Sindsdien heb ik deze paus een beetje in mijn hart gesloten.”

Tekst: Rachèl Koopman

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons