'Uw Jezus is uit de dood opgestaan'

Blog van Andries Knevel

Eind maart 1979 reed ik in mijn oude Toyota 1000 naar Frankfurt. In deze Duitse stad woonde een beroemde Joodse geleerde, Pinchas Lapide, die beweerde dat Jezus echt, fysiek, uit de dood was opgestaan. En daar wilden we als EO meer van weten.

Ik werd in Frankfurt buitengewoon vriendelijk ontvangen en in mijn beste school-Duits deed ik het interview. “Jazeker,” zei Lapide, “de verhalen over de opstanding kloppen. Uw Jezus is uit de dood opgestaan.”

Hij zei dus ‘uw Jezus’. Zelf geloofde hij namelijk niet dat Jezus de beloofde Messias was. Maar dat deze Jezus wel degelijk opgestaan was, daaraan twijfelde hij niet. Zijn belangrijkste argument? Het feit dat bange mannen die vreesden op een dag óók gekruisigd te worden, toch met alle vrijmoedigheid en zonder enige vrees de opgestane Heer verkondigden. “Er is iets gebeurd in hun leven wat ons verstand verre te boven gaat; ze hebben de opgestane Jezus ontmoet.”

Altijd weer als Pasen nadert, moet ik aan dit gesprek terugdenken. Ik weet nog hoe verbaasd en tegelijkertijd opgetogen ik naar huis reed. Inmiddels zijn we bijna veertig jaar verder en is er sinds 1979 heel wat gebeurd op theologisch terrein. Het aantal boeken waarin argumenten voor de opstanding worden aangedragen, is inmiddels groot. Wat dat betreft leven we echt in andere tijden. Ik hoef alleen maar de namen van Tom Wright en Tim Keller te noemen.

Het was toen natuurlijk wel opzienbarend dat uitgerekend iemand als Pinchas Lapide de historische betrouwbaarheid van de verhalen over de opstanding benadrukte, maar na hem zijn er velen gevolgd. Ooit zei men: al is Jezus honderd keer opgestaan, maar niet in je hart... Dat wordt misschien niet zo veel meer gezegd, maar de strekking is helder. Uiteindelijk gaat het met Pasen en in het geloof om een heel persoonlijke ontmoeting met Jezus als de verrezen en levende Heer.

Met Pasen geloven en belijden we dat de satan, de dood en de zonde zijn overwonnen. En dan mogen we zingen: halleluja!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons