Trend in Algerije: moslims worden eerst agnost of atheïst, dan christen

Opmerkelijk ‘bekeringspatroon’ in dit Afrikaanse land

Dat de kerk in Algerije tegen de verdrukking in groeit, is al langer bekend. Maar dat uitgerekend een proces van secularisatie het evangelie wind in de zeilen geeft, is een nieuwe en opvallende constatering. David Bogosian van de organisatie Christian Aid Mission meldt dat heel veel Algerijnse moslims die christen worden, niet direct ‘overstappen’: dat gebeurt pas nadat ze een poos seculier zijn geweest.

Een groot aantal ex-moslims in Algerije dat nu in Jezus gelooft, is eerst een tijdlang seculier geweest. David Bogosian, geciteerd door Mission Network News, stelt dat zij eerst agnost of atheïst werden en pas daarna christen.

Radicale islam

Hij wijst erop dat secularisatie “in de hele Arabische wereld” plaatsvindt, ook in landen als Iran, Turkije en Libië – allemaal regio’s die te maken hebben gekregen met de radicale islam.
Het geweld dat islamitisch extremisme veroorzaakt, zorgt er volgens Bogosian voor dat veel moslims vragen beginnen te stellen over hun eigen geloof, en seculier worden. “En dat is in feite de eerste stap in de richting van de armen van een liefhebbende God,” legt Bogosian uit. “De trend van secularisatie in de moslimwereld is waarschijnlijk de snelst groeiende demografische, ideologische, religieuze demografische verandering in de geschiedenis.”

Vervolging opgeschroefd

De vervolging van christenen in het Afrikaanse land is de afgelopen maanden opgeschroefd. Onder andere SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) maakt zich daarom grote zorgen over de ontwikkelingen in Algerije. Recent werden bijvoorbeeld enkele kerken plotseling gesloten, zonder dat duidelijk werd waarom.

In het geheim

Op de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging van Open Doors staat Algerije op dit moment op de 42e plek. “Een wet uit 2006 verbiedt het samenkomen voor godsdiensten anders dan de islam,” schrijft de organisatie op de website. “Een aantal katholieke kerken en minstens één protestantse kerk kunnen redelijk ongehinderd samenkomen. Maar de meeste christenen komen in het geheim bij elkaar, in kleine groepen bij gelovigen thuis.” Vrijwel alle christenen in Algerije zijn overigens moslimbekeerlingen.

Beeld: Flickr, Norbert Righetto

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons