Roddelen op het werk: wat kun je ertegen doen?

Tips van personal coach Carianne Ros

Het zal je maar overkomen: je doet goed je best op je werk, maar achter je rug om maakt een collega jou zwart bij de baas en bij andere collega's. Uit jaloezie, uit verveling… Je weet: als hier geen einde aan gemaakt wordt, kan het je zelfs je baan kosten.

Het allerbelangrijkste wat je in zo’n situatie kunt en ook zou moeten doen, is: bidden. Dat is geen cliché-antwoord, dit is het enige antwoord dat je kunt geven op welk geroddel of welke zwartmakerij dan ook. Laat Gods waarheid zegenvieren, waar jij geen grip op de omstandigheden hebt. De duivel vindt het heerlijk om mensen op welke manier dan ook kapot te maken of klein te krijgen. En een van zijn methodes is mensen tot negatief gepraat over een ander aan te zetten. Doe er niet aan mee! Bid, huil en schreeuw het uit naar God. Hij zal je nooit verlaten. Hij is trouw, ook wanneer jij met de situatie worstelt en er zo venijnig en leugenachtig over je gesproken wordt, terwijl je weet dat het belangrijk is om lief te hebben.

Dus: bid en wacht op God. De heilige Geest zal je zeggen wat je moet doen. De ene keer moet je wachten en geduld hebben, de andere keer zal Hij je aansporen naar je baas of je collega’s toe te gaan en het aan te kaarten. Het belangrijkste is: los het niet op eigen houtje op, maar vraag God om de juiste – wijze en liefdevolle! – weg die je moet gaan.

Vergeld geen kwaad met kwaad

Betaal niet met gelijke munt terug, maar ‘overwin het kwade door het goede’ (Romeinen 12:21). Blijf zelf oprecht. Weiger om zelf ook negatief over die collega te praten of om hem of haar zwart te maken. Je hebt er geen vat op wat een ander over jou zegt, maar je bent wel de baas over je eigen denken en spreken!

Het bidden is cruciaal om je eigen gedachten en spreken zuiver te houden. Als jou onrecht wordt aangedaan, is het menselijkerwijs heel logisch om ‘je recht te halen’. God wil alleen niet dat wij zelf voor rechter spelen: Hij wil dat we Hem betrekken in elk geschil of bij welke achterbaksheid dan ook. Alleen zijn waarheid kan de leugens van de duivel werkelijk verbreken.

Kijk naar Jezus’ reactie op alle veroordeling, leugens en valse beschuldigingen die Hij over zich heen kreeg:

  • Hij ging niet in verweer;
  • Hij zegende zijn vijanden;
  • Hij vroeg zijn Vader om zijn vijanden te vergeven, want ‘ze weten niet wat ze doen’.

Een bron van zegen zijn

Jezus zei: "Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel." (Matteüs 5:43-45a)

In Gods koninkrijk is het zo vaak anders dan in de wereld. De wereld zegt het één, maar God zegt ons de dingen anders te doen. Hij wil dat we (leren) liefhebben. In onze ogen is het logisch om boos te worden, ons gelijk te halen en onszelf ten koste van die ander te verdedigen. Maar Jezus zegt simpelweg: "Heb lief, zoals Ik jou heb liefgehad! Toon genade, toon barmhartigheid, want zij weten niet wat ze doen." Dus: wees anders. Spreek geen kwaad, maar zegen je collega en bid voor hem of haar. Blijf vriendelijk, zachtmoedig, eerlijk en oprecht. Of je nou wel of niet je baan behoudt: het zal in elk geval je eigen hart zacht houden! En als kind van God weet je: Hij zorgt voor je, dus maak je geen zorgen.

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons