Matthijs en Willienke helpen bekeerde woestijnnomaden

Bijbelkampen zijn belangrijk voor Toearegs

in Geloven

Sinds 2014 werken Matthijs en Willienke Westerkamp als zendelingen onder de Touaregs, een nomadenvolk in Niger. Om bekeerde Toearegs in hun geloof te ondersteunen, organiseren zij Bijbelkampen. Ze vertellen hierover in EO-Live.

"Veel Toearegs wonen in de woestijn," vertelt Matthijs Westerkamp. "Wanneer een Toeareg christen wordt, komt deze er vaak alleen voor te staan. Op zondag kunnen ze niet naar een kerk. Doordat ze analfabeet zijn, kunnen ze ook de Bijbel niet lezen. Daarom zijn die Bijbelkampen heel belangrijk.” Vorig jaar organiseerde Matthijs voor het eerst een Bijbelkamp, waar deze gelovigen toegerust werden. “Uit oost en west kwamen ze met 150 mensen een week bij elkaar. Ze waren verbaasd met zovelen samen te zijn en zongen en baden in dezelfde taal. De Bijbel werd in hun taal gelezen en ze kregen les van Toerags die al langer christen zijn.”
 

Ingrijpende geloofskeuze

“Mensen die tot geloof komen, worden vaak door de familie verstoten,” vult Willienke aan. “Het is een heel pijnlijk proces wanneer mensen zo’n keuze maken. Maar het is niet zo dat mensen die daarvoor moslim waren, vanwege hun bekering gedood worden. De overheid in Niger staat ervoor dat je je eigen geloof mag aanhangen.”

Isolement

Vanwege hongersnoden kunnen veel Touaregs het woestijnleven niet meer volhouden en trekken naar de stad. Omdat ze een andere taal spreken en de manier van leven in een stad niet kennen, verkleint dat de kans op goede toekomstperspectieven. Veel Touaregs raken hierdoor geïsobleerd. Als ze geluk hebben, vinden ze een baan als beveiliger.

Door verstoting uit hun familie hebben bekeerde Toearegs het nog zwaarder. Om hen te ondersteunen, werken Matthijs en Willienke nu aan de organisatie van het volgende Bijbelkamp. EO-Metterdaad voert actie om hiervoor het benodigde geld in te zamelen.

Beluister hier het hele gesprek met Matthijs en Willienke.

Foto: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons