Jos van Oord laat de luisteraar in zijn preken voorkomen

'Ik probeer meer te rebibelen'

in Mediatips

In Onderweg ontvangt Elsbeth Gruteke Jos en Inez van Oord, die samen het boek Rebible schreven. In een tweeluik spreekt Elsbeth eerst met Jos en vervolgens met Inez. In de eerste aflevering staat Jos centraal, de predikant en bruggenbouwer, die de Bijbel anders is gaan uitleggen.

Dominee Jos van Oord vervult graag de rol van verbinder. Door zijn achtergrond heeft hij een brede blik op het geloof gekregen en dat helpt hem daarbij: “Ik heb alle wegen bewandeld, tot de oecumene aan toe, maar de basis van Youth for Christ, Sipke van der Land en Billy Graham, dat evangelische mystieke, heb ik nog in mij, maar dan anders vertaald.”

Zijn kwaliteit om mensen met elkaar in verbinding te brengen, is Jos in het gemeentewerk altijd goed van pas gekomen. In zijn eerste gemeente, in Wierden, werkte hij met confessionelen en vrijzinnigen. Hij heeft ze bij elkaar weten te brengen. “Die combinatie was leuk. Ik heb geleerd dat we bij elkaar horen en kon beide groepen aanspreken, tot het een gemeenschap werd.”

Pionieren in nieuwe wijken

Ook in de Amersfoort, waar hij vervolgens als pionierende dominee aan de slag ging, bracht hij mensen bij elkaar. Er werden nieuwe wijken gebouwd, waaronder Kattenbroek, Vathorst en Nieuwland. Met laarzen aan trok hij de in aanbouw zijnde wijken in, bekeek hoe hij missionair en pastoraal iets voor mensen kon betekenen. Hij wist zich daar door God geroepen: “Dat was mijn bestemming. Het is een toptijd geweest! Ik heb heel veel gedoopt en heel veel mensen getrouwd.”

Preken die spreken

Sinds drieënhalf jaar is hij predikant in Baarn. “Daar beleef ik de kracht van de gemeenschap en de liturgie. Opnieuw ervaar ik daar die gedrevenheid. Ik vind het heerlijk om te preken en probeer dat zo te doen dat je er zelf in voorkomt, dat je zelf Abraham of Mozes wordt, of als Elia de stilte ervaart.”

Rebible

Samen met zijn zus Inez, die een andere spirituele weg gegaan is, heeft hij het boek Rebible geschreven. Bijbel lezend en filosoferend kwamen ze samen tot heel andere verklaringen van Bijbelverhalen. Daarbij werd er ook ruimte gegeven aan wijsheid uit andere tradities, bijvoorbeeld bij het Bijbelverhaal over de slang in het paradijs. Inez –inmiddels bij Elbeth aan tafel aangeschoven– licht dat toe: “In India is de slang het teken van verandering. Je gaat misschien een nieuwe periode tegemoet, dat is positief. In het Bijbelverhaal gaat het bij de slang juist over de verleider, en dat is niet goed.” Jos is enthousiast over de uitkomsten van dit project: “Ik probeer in mijn preken nu ook meer te rebibelen.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons