Dit kun je op de dag van The Passion doen in de Bijlmer

'Het geloof is geen afgedane zaak in onze wijk'

Ben je van plan op 29 maart naar de opvoering van The Passion te gaan? Op die dag zijn er allerlei activiteiten in de Amsterdamse Bijlmer. Visie zet er een aantal op een rij. 

Wandelen door de wijk

Wie al vroeg aanwezig is, kan beginnen met een mooie wandeling langs kerken
in de wijk. Dat zijn er nogal wat in de Bijlmer: behalve kerkgebouwen worden ook parkeergarages gebruikt als locatie voor diensten. De rondleiding wordt gegeven door Jan de Jonge, die al 25 jaar in de wijk woont. “Na de Bijlmerramp in 1992 ben ik begonnen met de wandelingen, voornamelijk voor studenten.” Een college op locatie, zo typeert De Jonge de rondleiding. “Ik ga langs alle kerken in de wijk, maar we gaan ook even een moskee binnen.” De Jonge noemt het begeleiden van de wandelingen ‘een van zijn levensdoelen’. “Er wordt vaak heel verdrietig gemompeld dat de kerken leeglopen en het geloof een afgedane zaak is. Maar als ik al die kerken in de Bijlmer laat zien, dan kan ik het tegendeel bewijzen.”

Tijd: 13.00-16.00 uur
 

Waar: informatie over verzamelplek en aanmelden via scriba@pgzo.nl, onder vermelding ‘wandeling migrantenkerken’.

Kerken openen hun deuren

Verschillende kerken in de Bijlmer openen op Witte Donderdag hun deuren. Zoals De Nieuwe Stad, een centrum waar dertien kerken gehuisvest zijn, waaronder de Protestantse Gemeente Zuidoost en de Evangelisch-Lutherse Gemeente. In het gebouw is gelegenheid om een kaarsje te branden. “Verder organiseren we een kerkdienst. Dit is geen speciale The Passion-dienst, maar een dienst voor Witte Donderdag, zoals we die elk jaar houden,” legt predikante Lieske Keuning uit. “Er zijn bijvoorbeeld ook diensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Verder
is er een multiculturele maaltijd, want Zuidoost kenmerkt zich door verschillende bevolkingsgroepen. Om half 9 kijken we gezamenlijk naar The Passion op een groot scherm.” Daarna blijft de kerk open om met elkaar na te praten.

Tijd: Vanaf 15.00 uur (protestantse kerkdienst 18.00-19.00 uur, rooms-katholieke kerkdienst 19.00-20.00 uur)


Waar: Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11

Afterparty

Op sommige plekken gaat het feest van The Passion na de opvoering van het spektakel door. Zoals bij de pioniersplek Thuis in Zuidoost van de Protestantse Kerk

Amsterdam. Zij organiseren de Afterpas- sion, na afloop van The Passion. “We hebben een pand afgehuurd waar honderd- twintig mensen in passen,” vertelt André van der Stoel, die sinds december pioniert bij Thuis in Zuidoost. “De bijeenkomst is bedoeld om jonge mensen de gelegenheid te geven na te praten over The Passion. We willen de deuren openen voor jongeren die uit Zuidoost komen maar vaak de mensen uit hun buurt niet goed kennen. Maar iedereen is welkom. We willen een brug slaan tussen verschillende groepen mensen en zorgen dat zij elkaar beter leren kennen.”

Tijd: 21.30-23.30 uur


Waar: Restaurant East Harbour, Hoekenrode 4 (meer informatie: Thuisinzuidoost.nl)

Beeld: EO, De Nieuwe Stad en Thuis in Zuid-Oost

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons