De schreeuw

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

De evangelist Marcus zegt dat Jezus met een schreeuw stierf. Dat roept het beeld op dat Jezus een zware doodsstrijd kende. Bedoelt Marcus dat ook, of wil hij iets anders duidelijk maken?

Is Jezus echt zo gestorven? Met een schreeuw? Volgens de traditionele voorstelling is Jezus gestorven in vrede. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog steeds: dat mensen sterven in vrede.

Wat kunnen nabestaanden daar dankbaar voor zijn. Je leest dan in rouwadvertenties dat iemand in volle overgave is heengegaan. Heb je ooit gelezen dat iemand stierf met een schreeuw?

‘Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit’ (Marcus 15:37)

Jezus stierf in vrede

Ik leerde altijd dat de laatste woorden van Jezus aan het kruis waren: ‘Vader, in Uwe handen beveel ik Mijn Geest’. Wanneer ik erover preekte, vertelde ik de gemeente dat die tekst uit Psalm 31 mogelijk een Joods avondgebed was.

Sterven, alsof je gaat slapen. Op zich is het een ontroerend beeld. Na de intense strijd legde Jezus Zijn leven in Gods handen. Hij stierf in vrede. Maar was de strijd voor Jezus werkelijk voorbij? Was de dood ook voor Hem niet een immense vijand? De dood, als de straf die God had uitgesproken op de zonde van Adam!

Jezus laatste woorden voor de dood

Dat ‘laatste’ kruiswoord is maar één vers. Stel dat Jezus de hele psalm heeft aangehaald. Misschien niet hardop, maar wel in Zijn gedachten. Dat is niet ondenkbaar. Wij lezen de Bijbel in hoofdstukken en verzen. Joden doen dat niet.

Hoe anders klinkt dan dat laatste woord, als je heel Psalm 31 leest. Het is een psalm vol verdriet en pijn. Je komt in deze psalm een zwaar aangevochten mens tegen. Je leest over vijanden en vervolgers, over angst en zwakte, over schuldbesef en geestelijke verlatenheid.

Vertrouwen in God

Men heeft ontdekt dat in veel psalmen de middelste woorden de kern vormen. In Psalm 31 is dat vers 13: ‘Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk.’ Dat is andere taal. Dat poetst overigens de woorden van vertrouwen niet weg. Want die staan ook in Psalm 31. Neem nou die woorden aan het kruis. Zo wordt de kracht van die woorden juist nog groter. Te midden van al die verschrikkelijke ervaringen beleed Jezus Zijn geloof en vertrouwen in God: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’.

Jezus gaat het rijk van de dood in. Maar Hij is ervan overtuigd dat de wurgende greep van de dood geen vat op Hem zal hebben. Omdat Hij alles volbracht heeft. ‘Niet eenzaam ga ik op de vijand aan’, zegt een lied.

De strijd tegen de dood

Marcus heeft het niet over Psalm 31. Volgens Marcus gaf Jezus een schreeuw. Inhoudelijk is Psalm 31 dat ook. Een schreeuw. Geen versje voor het slapengaan, maar een strijdkreet. De strijd tegen de laatste vijand: de dood.

Als we sterven, mogen we heengaan in vrede.
Juist omdat Hij de dood overwonnen heeft.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons